CamSafe

CamSafe

Camfils serie säkerhetsskåp, CamSafe, används där inneslutning och säkerhet för operatören/serviceteknikern är viktig.

APPLIKATIONER
Sjukhus, Läkemedel, Säkerhetslaboratorier, Industrier (kemiska), Bioteknologi, Biosäkerhet, Djurfaciliteter.

DESIGN
CamSafe säkerhetsskåp förser filterbyten fri från kontaminering. De finns tillgängliga som enkla moduler eller multimodul-system beroende på krav på filtersteg och luftvolym.

GASTÄT KONSTRUKTION
Tilluftsdonet består av en gastät svetsad robust konstruktion av plåtmetall och har en dörr, vilken är säkrad med 4-stjärniga greppskruvar. Varje tilluftsdon har separata delar för kontaktfritt filterbyte av varje filter, PVC-påsen är fastspänd genom en gummilåsring.

FILTERSKÅP
CamSafe filterskåp passar med en rad partikel- eller molekylärfilter. Med hjälp av en klämma så pressas packningen på plats mot luftdonet.

TESTER
CamSafe har testats och godkänts i vårt testlabb. Mekaniskt motstånd och globalt och lokalt läckage har testats under positiv och negativt tryck vid 600 Pa.

Mekaniskt motstånd:
Klass D1 - EN 1886:2003

Lokal och global läckage:
Klass C - EUROVENT 2/2
Klass L1 - EN 1886
Klass 3 - ISO 10648
Klass D - EN 11237

Penetrering mellan filter och stödram ISO 14644-3:
Vid nominellt luftflöde med ett Camfil ABSOLUTE H14-filter, och vid sluttryckfall är penetreringen lägre än det tillåtna 0,01 %.