CamBox

CamBox

Filterskapet brukes til å fjerne skadelig støv og giftige gasser fra laboratorier, strålingsenheter og isolasjonsavdelinger.

UTFORMING
CamBox er designet for hel- og halvmodul kompaktfilter ("bokstype") som Absolute HEPA-filter. Den sirkulære tilkoblingen er tilgjengelig enten med eller uten flens. CamBox er tilgjengelig i to versjoner, en for kontamineringsfritt filterbytte (BIBO) og en uten.

Filterbytte er raskt og enkelt takket være den smarte utformingen av sikkerhetsskapet. Filterbyttet gjøres enkelt av én person takket være at dekselet henges opp på avstandsstykker. Bolten skrus til "endeposisjon" slik at dekselet tetter mot anleggets overflate. Når stjerneormen er fjernet, henger den fast, dvs. ingen løse deler å holde styr på.

TESTER
Filterskapet er testet og godkjent i vårt testlaboratorium. Global og lokal lekkasje er kontrollert ved positivt og negativt trykk på 1000 Pa.
CamBox oppnår klasse 3 i henhold til ISO 10648.