CamBox

CamBox

Filterskåpet används för att avlägsna hälsovådligt damm och giftiga gaser från laboratorier, strålningsenheter och isoleringsavdelningar.

DESIGN
CamBox är designad för hel- och halvmodulskompaktfilter (boxtyp) såsom Absolute HEPA-filter. Den cirkulära anslutningen finns tillgänglig antingen med eller utan fläns. CamBox finns i två versioner, ett utförande för kontaminationsfritt filterbyte (BIBO) och ett utan.

Filterbytena är snabba och enkla tack vare säkerhetsskåpets smarta design. Filterbytet görs enkelt av en person bl.a. tack vare att luckan hängs upp på distanser. Stjärnvreden skruvas till "end läge" så att luckan tätar mot anläggningsytan. När stjärnvreden lossats hänger de kvar, d.v.s. inga lösa delar att hålla reda på.

TESTER
Filterskåpet har testats och godkänts i vårt testlabb. Globalt och lokalt läckage har kontrollerats vid positivt och negativt tryck på 1000 Pa.
CamBox uppnår klass 3 enligt ISO 10648.