CamContain

CamContain

Helsveiset, gasstett filterskap som kan brukes til å filtrere radioaktive, giftige eller biologiske partikler og gasser i høyrisikoapplikasjoner

CamContain er designet for å møte de høyeste sikkerhetskravene for applikasjoner der mennesker, dyr eller miljøet er truet av svært smittsomme mikroorganismer. Høye sikkerhetskrav gjelder i alle situasjoner hvor giftige, radioaktive eller bakterielle stoffer skal isoleres.

Skapene kan utstyres med integrert skanner for å kunne teste separasjonsgraden og oppdage lekkasje for installerte HEPA-filtre. Med riktig utstyr gis fullstendig dokumentasjon av måleresultatet.

For sikkerhetslaboratorier (BSL 3-4) hvor farlige mikroorganismer skal filtreres ut, er skapene utstyrt med koblinger for dekontaminering av filter og skap.

CamContain er laget av rustfritt stål og helsveiset for gasstett konstruksjon, torsjonsbestandig og oppfyller de høyeste krav til tetthet, som også brukes innen kjernekraftteknologi.