power systems
Luftfilter & akustikk for gassturbiner

Power Systems


Camfil Power Systems spesialiserer seg på luftinntak og akustiske systemer for turbomaskiner, inkludert gasturbiner, generatorer, industrielle luftkompressorer og dieselmotorer.


Våre ingeniører fortsetter å forsøke å beskytte kostbart utstyr ved å designe de beste akustiske og filtrerende løsningene for å møte prioriteringene og kravene til OEM, entreprenører (EPCer), operatører og sluttbrukere. De kan være sikre på at utstyret deres vil fungere på den mest lønnsomme måten med maksimal tilgjengelighet og pålitelighet.

LØSNINGER FRA POWER SYSTEMS

Med over 50 års erfaring i luftinntaksløsninger for turboapplikasjoner kan vi vise til over 2000 globale kundereferanser fra kraftproduksjon, olje og gass og industrielle luftkompressorer.Vi designer og produserer løsningene våre til de høyeste standardene og utstyrer dem med Camfils filter for å sikre at kundene kan håndtere utstyr på en pålitelig og effektiv måte.

FULLT SORTIMENT MED SYSTEMER OG TJENESTER

Vi tilbyr komplette løsninger for luftinntaksfiltrering og akustiske systemer (innløpslyddempere, støyskap), inkludert en rekke anti-ising og kjølingsalternativer. Tjenester «on-site» inkluderer luftanalyser, undersøkelser, oppgraderinger og renovering.

Våre teams i Sverige, Tyskland, Canada, India og Kina jobber også tett med Camfils datterselskaper, agenter og distributører for å lære våre kunder om filtrering, ettermontering – og å finne den optimale løsningen for investering i nytt utstyr.

MARKEDET

De viktigste krav til drift av turbo-maskiner varierer fra kunde til kunde og fra sted til sted. Forståelse av de unike behovene og detaljerte kravene til hver kunde er fortsatt vår første prioritet, i likhet med dagens miljøutfordringer. Vi optimaliserer deretter løsninger basert på hver kundes prioriteringer, operasjonelle behov og lokale miljøforhold.

Filterløsninger for avanserte gassturbiner

Turbomaskinteknologien har utviklet seg enormt de siste tiårene. Dyptgående studier av termodynamikk, datamaskinstyrt væskedynamikk og bruk av mer eksotiske materialer og nyskapende teknologier har økt effektiviteten til et mye høyere nivå.

Men denne utviklingen har også gjort turbomaskiner mer sårbare for fine partikler som forårsaker forurensning og korrosjon, noe som fører til raskere  forringelse av ytelsen. Samtidig har strengere utslippsforskrifter dramatisk endret partikkelfordelingen, noe som krever mer effektive og nyere filtreringsteknologier tilpasset forandring av miljøforhold.

De nye kravene krever filtreringssystemer med stadig høyere effektivitet. For å sikre optimal design tilbyr vårt unike FoU-senter i Sverige en testrigg for turboapplikasjoner. Her utføres tester med den nyeste teknologien for utvikling av nye filtre som passer kundens krav.

Uansett hvor i verden du har en turboapplikasjon, tilbyr Power Systems kunnskap, kompetanse og FoU-fasiliteter for å vurdere, analysere og anbefale optimale løsninger.

Ihht. ISO 9001: 2015 kan vi vise til følgende: Bureau Veritas ISO eksterne revisorer kontrollerer årlig dette som en del av revisjonen når de besøker oss.

KVALITETSPOLITIKK

Vår suksess er basert på evnen til å markedsføre og selge våre produkter og tjenester. Sikring og forbedring av denne evnen er direkte knyttet til kvalitet, pålitelighet og verdi for pengene.