Molekylær kontamineringskontroll
Luftfilter til skadelige gasser & lukt

Molekylær kontamineringskontroll

Camfils Molecular Contamination Control (MCC) opererer globalt i Nord-Amerika, Europa, Midtøsten og Asia. MCC-avdelingen leverer molekylære filtreringsløsninger for ventilasjonsprosesser med lav konsentrasjon, industrielle applikasjoner, rene rom og store installasjoner for å håndtere inneluftkvalitet, for eksempel på flyplasser.

Du har sikkert hørt om svoveldioksid, hydrogensulfid, nitrogenoksid, ozon, petroleum, formaldehyd og ammoniakk. Hva med polyaromatiske hydrokarboner, flyktige organiske forbindelser (VOC), benzen, isocyanater og siloksaner? Dette er noen eksempler på kjemikalier som er tilstede i gassform i atmosfæren, enten ute eller inne i bygget. Alle disse krever molekylær filtrering for å beskytte mennesker, prosesser eller maskiner, eller bare å fjerne lukt. Faktisk er det over 130 millioner registrerte kjemikalier i verden i dag, og listen over referanser og applikasjoner fortsetter å vokse.

Camfil molekylærfiltrering

I tillegg er vi verdensledende innen molekylær filtrering for kjernekraftverk og spesielle applikasjoner som krever sikre løsninger som Safe-Change (bag-in/bag-out).

ALLSIDIGE, ROBUSTE & EFFEKTIVE PRODUKTER SPESIALTDESIGNET OG TESTET

Korrosjonskontrollområdet støttes av et omfattende utvalg av filtre, teknisk veiledning og service. Vi er en ledende produsent av UL-sertifiserte aktiverte alumina-adsorbenter (CamPure ™) samt CamCarb ™, filterskap og adsorbenter (PSSA, VDB) eller analytiske tjenester (corrosion coupons,  ISA Check online monitorer, post-mortem medietests).

løpet av de siste 20 årene har vi revolusjonert molekylær kontamineringskontroll ved mikroelektroniske anlegg med introduksjonen av GigaPleat ™, det reneste produktet på markedet, designet for bruk i rene rom hvor aktive kullpartikkelemisjoner og avgassing ikke skal forekomme. GigaPleat er tilgjengelig med et bredt utvalg adsorbentmedier, tilpasset de forskjellige kjemikaliene som sees i mikroelektroniske systemer – herunder syrer, baser, kondensatorer, oksidanter, VOC, dopingmidler og ildfaste forbindelser.

Heavy-duty produkter brukes oftest til eksos - med en rekke såkalte kullsengprodukter (ProCarb) for høye belastninger og/eller svært høye krav til fjerning og effektivitet, samt inneslutningsapplikasjoner (ActiCarb). Vårt allsidige produktsortiment består også av kombinasjonsfilter for ventilasjonsanlegg som har begrenset plass til å filtrere både partikler og gassformige kjemikalier i et enkelt filterstrinn (CityCarb).

Alle disse produktene er spesialdesignet og testet med kjemikalier som er relevante for hver applikasjon. Våre unike ISO 10121 molekylære testrigger for hele filterceller, samt våre verktøy for beregning av levetid vitner om vår 55 år lange erfaring på dette området. Dette bidrar til å sikre korrekt dimensjonering og garanterte resultater.