air pollution control
Industriell støv-, damp og røykfiltrering

Air Pollution Control

Bransjeledende innen industriell støv-, damp og røykfiltrering

Camfil Air Pollution Contron (APC) opererer i Nord-Amerika, Europa og Asia. Vår misjon er å designe, produsere og levere et komplett sortiment av støv-, damp- og røykfiltreringsanlegg til fabrikker, skoler, virksomheter m.fl. - og som gjør arbeidsmiljøet sikrere, mer produktivt og bærekraftig. Vårt utstyr brukes til metallbearbeiding, farmasøytiske prosesser, minedrift, matvarebearbeiding, kjemiske prosesser, og i mange andre industrier.  Våre topp moderne støv-, damp-, og røykfiltreringsanlegg understøttes av pålitelig service, support og fler tiår med dokumentert erfaring.

FORDELENE VED STØV-, DAMP- & RØYKanlegg

Disse anleggene hjelper våre kunder til å forhindre sikkerhetsfarer og helseproblemer som forårsakes av støv, damp og røyk, eksplosjoner og branner. Utstyret gjør det også eklere for bedrifter å overholde de offentlige luftkvalitetskravene både i og utenfor fabrikkene.

Våre støv-, damp og røykanlegg minimer støv og damp i arbeidsområdet, og reduserer derfor ubehag fra allergener som finnes i prosesser - og beskytter derved både medarbeidere og utstyr.

Våre produkter jobber hardt - slik at du kan puste lettere

Camfil APC er en velkjent produsent av støvfilteranlegg, oljedamp- og emulsjonsanlegg, våtskrubbere og tilbehør som strategisk supplerer våre hovedproduktserie Gold Series® patronfilter til støv- og røykfiltrering. Disse produktene omfatter også Handte Vortex våtskrubbere.

Vi tilbyr også HemiPleat®-serien støvseparatorer med lavt energiforbruk og lang levetid. HemiPleat® plisserte filter eller filter plissert med HemiPleat-teknologi har lang levetid og et lavere energiforbruk - og leveres både til Gold Series og konkurrenters anlegg.