Medarbeiderengasjement
The CamfilCairing Code

Camfil Cairing Code

For å integrere bærekraft i alle delene av vår forretningsstrategi benytter vi et program og rammeverk som vi kaller CamfilCairing.

I 2009 offentliggjorde og distribuerte vi CamfilCairing Code (adferdskodeks), som inneholder en rekke ufravikelige prinsipper vedrørende:

- Våre holdninger til globale utfordringer vedrørende energieffektivitetInnendørs luftkvalitet
- Kontroll av forretningsetikk i hele forsyningskjeden mht bærekraftighet
- Miljø- og sikkerhetspolitikk
- Risikostyring
- Løpende forbedringer

Med forankring på konsernnivå, gir CamfilCairing-koden de lokale kontorene nok frihet til å implementere retningslinjer og anbefalinger i henhold til de økonomiske, miljømessige og sosiale forholdene i de respective lokale virksomheter. En samkjørt tilnærming gir en standardisert prosess for rapportering av bærekraftsmålinger.