Eurovent 4-23 - velg riktig luftfilter!

Publisert mandag 5. april 2021

Hvordan ta det beste valget av luftilter for bygningen? I Europa hjelper Eurovent 4/23-standarden brukere med å enkelt velge riktig luftfilter basert på to nøkkelparametere: uteluftverdien (basert på WHOs retningslinjer) og typen bygning eller aktiviteter som utføres i bygningen. Eurovent 4/23 gir anbefalinger om minimumsnivå for luftfiltrering i bygninger. Slik kan man beskytte menneskene inne mot skadelig luftbåren forurensning.

Definisjon av utendørs luftkvalitet (ODA)

 

Utendørs luftkvalitet er definert i henhold til Verdens Helseorganisasjons (WHO) luftkvalitetsanbefalinger. Å vurdere bygningens plassering i forhold til luftkvaliteten i omgivelsene er med på å bestemme hvilket filtreringsnivå som kreves inne i bygningen. I områder med lav ODA-verdi kreves et lavere minimumsnivå for filtrering. Det er mange NGO-nettsteder som gir direkte luftkvalitetsmålinger fra forskjellige steder.

Definisjon av tilluftskvalitet (SUP)

 

Kravene til tilluft i et bygg forstås best ut fra bygningstype og hvolke aktiviteter som foregår i bygget. Eurovent 4/23 har laget en SUP-guide (Easy Supply Air) som lar deg bestemme kravene til bygget basert på en av fem nøkkelkategorier som illustrert i figuren under.

Minimumskrav for filtrering

 

Når uteluftverdien (ODA) og tilluftsverdien (SUP) er fastsatt, kan man ut ifra en tabell i Eurovent 4/23  beregne minimum filtreringseffektivitet for en bygning.