Gassturbiner
Luftfilter & akustiske løsninger

Gassturbiner

Utstyr til gassturbiner er kritiske delkomponenter som tar inn store mengder luft. En gassturbin tar for eksempel inn 98% luft og 2 % drivstoff. Luftkvalitet er kritisk for utstyrets ytelse og levetid, og har direkte innvirkning på både tilgjengelighet, pålitelighet og lønnsomhet. Enten du driver en gasrturbin, vindturbin, stor industriell luftkompressor eller annen turbinmotor, kommer filtrering av høy kvalitet raskt gi deg fordeler på bunnlinjen.

Miljø og driftsforhold kan variere drastisk fra sted til sted. Derfor må filterløsningen ikke bare være effektiv, men også tilpasset dine lokale forhold og utfordringer. Følgende artikler dekker et bredt spekter av emner som hjelper deg med å forbedre din virksomheten ding.
Nytt liv i gassturbiner

Flere papirprodusenter håndterer kraftvarmefabrikker hvor de driver 44MW gassturbiner med høye tilgjengelighetskrav (8500 timar/år). I et forsøk på å øke gassturbinenes prestasjon ble Camfil Power Systems bedt om å optimere det gjeldende filtreringssystemet på tre papirfabrikker

Kundehistorier Gassturbiner

Fordelene med korrekt molekylærfiltrerig til biogassproduksjon

Biogassprosessen er kritisk, da den frigjør sterkt forurensede gasser som kan forårsake korrosjon av motorer og utstyr, og føre til uforutsett driftsstans for vedlikehold og reparasjoner, noe som resulterer i tap av ytelse og fortjeneste. Heldigvis er det flere måter å løse molekylær filtrering i biogassanlegg med forskjellige typer filtermedier til kullsenger.

Gassturbiner

Se og lær

Her kan du finne ut mer om hvordan luftfiltering påvirker gassturbiner og annet turbomaskineri!

Ekspertise og Webinarer Gassturbiner

"Flymotorer bruker ikke filter, så hvorfor skal jeg?"

For å kunne svare på dette - la oss se på forskjellen mellom landbaserte gassturbiner og jetmotorer.

Gassturbiner

Protect your gas turbine from ice formation during high humidity and low temperatures. Insufficient icing protection may result in inlet filter system issues and ice formation at the turbine inlet.

Gassturbiner

Gulf of Thailand Oil and Gas

Case Study: One of the world's Oil & Gas majors had severe problems associated with the operation of their gas turbines. Frequent peaks in inlet air pressure and short filter replacement intervals led to high operational costs.

Kundehistorier Gassturbiner

ENGIE Midlothian (GDF SUEZ) Retrofit 

ENGIE Energy North America (formerly GDF Suez) retrofit 6 Alstom Gas Turbines at Theor Midlothian Site, TX.

Kundehistorier Gassturbiner

Watson Cogeneration Plant

Case Study: The plant manager was interested in evaluating different filter efficiencies and media types. Camfil was asked to perform the validation with an on-site CamLab test, followed by an engineering lab analysis.

Kundehistorier Gassturbiner

Union Gas - Bright Station

Case Study: Side by side comparison shows the benefits of higher grade filtration even in very clean rural areas.

Kundehistorier Gassturbiner

Smurfit Kappa Pulp and Paper

Case Study: Optimizing Cartridge filtration at a paper mill.

Kundehistorier Gassturbiner

Pacific Coast Energy Plant

Case Study: An energy plant on the pacific coast upgrades to the camgt 4v-300 air inlet filters after tests show its water and salt handling capabilities.

Kundehistorier Gassturbiner

North African Pipeline

Case Study: A major North African pipeline is a typical case of a pulse installation facing seasonal high humidity and high concentrations of coarse dust.

Kundehistorier Gassturbiner

LNG & Luftfiltrering

Case Study: Achieving high reliability and availability compression systems for LNG export sites.

Kundehistorier Gassturbiner

Anleggsoppgraderinger til camGT 3V-600 for en 6-års livssyklus og for å forhindre nedbrytning av motoren

Case Study: Comparison Test indicates a potential of $937 000 USD savings over a six-year timeframe by upgrading to EPA.

Kundehistorier Gassturbiner

EGAT North Power Generation

Case Study: EGAT North shifted to Camfil Filters and saved $1.4M USD in Yearly Power Degradation.

Kundehistorier Gassturbiner

Bartow Power Generation

Turbine filters in salt laden and high humidity environments have typically suffered from unstable pressure drop (dP) with frequent dP spikes, but new medias are now changing the game.

Kundehistorier Gassturbiner

Camfil & Solar Turbines Collaborate On Designing A New SOLUTION 

Case Study: The units are exposed to harsh environmental conditions that lead to spikes in pressure drop (dP) and excessive engine degradation from fouling and corrosion. As a result, the customer was forced to schedule unwanted shutdowns for maintenance.

Kundehistorier Gassturbiner

CamGT 4v300 med akustisk yteevne

Den største uavhengige energiprodusenten i Thailand driver to kraftverk med CCGT-anlegg (Combined Cycle Gas Turbine). Hvert kraftanlegg har en produksjon på 1600 MW fra to gassturbiner, en dampturbin og tre generatorer.

Kundehistorier Gassturbiner

Salt & korrosjon - hva kan du gjøre?

Opererer du på langs kysten eller offshore? Da må du sannsynligvis takle korrosjonsrelaterte problemer. Du kan imidlertid unngå korrosjon hvis du gjør noen viktige og riktige tiltak.

Gassturbiner

Hvordan velger man rett filtreringsløsning?

Turbomachinery: Air inlet filtration systems should be designed to suit the environment. Because of market pressures, a general design has been used in widely varying environment conditions. Before making your purchase, get an assessment.

Gassturbiner

Strategier for filterbytte

Gas Turbine Application: The quality of air inlet filters is essential for optimal gas turbine performance. Protecting the turbine with site-specific filtration solutions will assure profits are kept high.

Gassturbiner

High Performance GTC Media Filters For Humid Conditions

Case Study: Huadian Beats The Heat With Camfil. An upgrade to the CamPulse GTC filters maximised availability during the critical heating season for a Huadian plant, located in the Tianjin development zone in China. The original system could not perform during peak season.

Kundehistorier Gassturbiner

Dalkia Upgrades To EPA Class

Case Study: Camfil Wins Dalkia Over Four Competitors. Dalkia designed 12 testing benches to compare four air filtration combinations on three sites in France with different operating environments. Four competitors were free to select their best combinations.

Kundehistorier Gassturbiner

Tata Power Trombay Retrofit

Case Study: Retrofit Solutions For Tata Power Ltd. Based on the site survey, Camfil proposed replacement of the pulse filter system with a three-stage static/barrier filter system, considering the local environment filled with refineries and a thermal power plant nearby.

Kundehistorier Gassturbiner