People Matter 1st - forstå effekten av PM1 (Particulate Matter)

Created onsdag 24. februar 2021

Forstå effekten av PM (Particulate Matter) på helsen vår - og hvordan vi kan beskytte mennesker og bygninger

Relevante fakta illustrerer godt hvorfor vi trenger å plassere luftkvaliteten øverst på dagsordenen når det gjelder miljø og helse. For det første har kvaliteten på luften vi puster inn en betydelig innvirkning på helse og velvære; globalt er luftforurensning den største miljøårsaken til kortere levetid, og bidrar til ca. 5% av alle dødsfall over hele verden. For det andre inhalerer hver av oss mer enn 25 millioner partikler for hver gang vi puster; jo mer forurensning vi inhalerer, jo større er risikoen for sykdom og dårlig helse. Derfor har vi lansert kampanjen 'People Matter 1st' for å markere risikoen (og løsningene) forbundet med dårlig luftkvalitet i våre bygninger, med fokus på noen av de minste og mest skadelige partiklene - PM1.

 

Partiklene med størst kapasitet til å nå de ytterste områdene av luftveiene er svært små i størrelse, ca. 0,01-1 mikrometer i størrelse, og kalles  PM1. Forskjellige partiklers evne til å danne avleiringer (i hvilken grad de kan bli fanget i kroppen) avhenger av størrelsen, og om de f.eks. kan trenge gjennom veggene i luftveiene.

 

Lungene og ren luft

Lungenes funksjon avhenger av ren luft, selv i det ytterste av de syv millioner luftsekkene (alveolene) der gassutvekslingen med kapillærene finner sted. Blodet strømmer gjennom kapillærene og frigjør karbondioksid (CO2) som dannes under den metabolske prosessen. Samtidig absorberer de oksygen (O2) via alveolene. Oksygenet transporteres fra alveolene til musklene og andre organer. Karbondioksid og andre urenheter forlater kroppen vår når vi puster.

 

Nanopartikler som ikke er større enn et virus kan deponeres (fanges) i cellemembranene (veggene) i alveolene. Disse har et samlet overflateareal på ca. 70 m² og er veldig følsomme for partikler og skadelige stoffer. Hvis disse stoffene forblir i luftveiene, kan de bidra til utvikling av emfysem, ødem og andre alvorlige sykdommer, samt for tidlig død.

Camfil Lufttest

Camfils eksperter tester kvaliteten på inneluften for å sikre en sunn, trygg og ren inneluft.

Indoor air

The basic idea behind ventilation is to dilute indoor air with outdoor air. But because the outdoor air is so polluted these days, as a  result of different types of combustion processes and diesel exhaust gases among other things, stages of filtration/purification are needed. If the air coming from outside is not cleaned, there is a risk that the indoor air will contain a very large quantity of harmful particulates which will find their way into people’s respiratory tracts and circulation systems.

Effective air filters in the ventilation system can prevent the majority of particles  More dangerous inside than outside, indoor pollution can be much more hazardous than the outdoor variety. This is because when particles and other substances pass into indoor air they combine in new ways with the substances and particles already present inside buildings. The combinations that can occur may be much more aggressive and, therefore, more harmful to us. In modern indoor environments, the air is polluted not only by particles from out-side which enter through the doors and windows and, but also by emissions produced by different materials inside the building. These emissions consist of particles and substances from furniture, paint, cosmetics, building materials, cleaning products, etc. Emissions are also generated by cooking,  log fires, and candles.  Ozone can also be present indoors. This is a gas that is considered to be an air pollutant at ground level and which can lead to irritation in the respiratory system.

Ren luft bør "lovpålegges". Vi i Camfil mener at ren luft bør være en menneskerettighet. Det er en veldig økende bevisshet i hele verden om den skadelige effekten av forurenset luft.

Filtrering av PM1

Å bruke riktige ventilasjonfilter hejlper ikke bare til med å opprettholde et sunt inneklima (IAQ), det gjør også at du sparer både energi og penger. Hos oss finner du filter som oppfyller de strenge kravene for å fjerne PM!-forurengnin, som Camfils Opakfil ES, Hi-Flo XLT7, and Hi-Flo M7.

Viktig med tydelige standarder

In ISO 16890 we have an air filtration standard that tells people specifically what a filter does. It is also more accurate than its predecessors and is a global standard that offers a single test for all customers. It is the most common global particle filter test standard.
To complement this initiative, we have published a guidebook which examines the causes, effects and solutions to poor air quality, focusing on the internal environment.