Handte Vortex

Handte Vortex er en kombinert sentrifuge- og vannseparator med en nedstrømsvifte som fungerer i henhold til vannvirvelprinsippet.

  • Den sikreste løsningen ved håndtering av brannfarlige og brennbare materialer
  • Det kreves ingen filter
  • Enkelt vedlikehold

Spesifikasjoner

Applikation
Vortex er en ypperlig løsning for applikasjoner som sliping og i prosesser med klebrig støv som inneholder fiber.
Den partikkelbelastede luften blandes med vannet (skurevæske)
En del av væsken strømmer gjennom en voretexsone som skaper turbulens og forstøver væsken til fine dråper
De fine dråpene blandes med den partikkelbelastede luftstrømmen og deretter fjernes av
sentrifugalkraften
Kommentar
Driftsprinsipp for Handte Vortex våtskrubber:
Den forurensede avtrekksluften føres inn fra siden og skaper en virvel på overflaten av vaskevannet. Dette genererer en intensiv vannvirvel som den forurensede avtrekksluften føres gjennom. Intensiv blanding fører til at forurensende stoffer bindes til skrubbervannet.

I nedstrømsenheten føres avtrekksluften med det forurensede vaskevannet gjennom en separatorspiral i et sirkulært, spiralformet strømningsmønster. Avtrekksluften og det forurensede vaskevannet skilles fra hverandre ved hjelp av sentrifugalkraft. Den rensede avtrekksluften flyttes og slippes ut av viften på renluftsiden. De separerte forurensningene isoleres helt eller delvis i oppsamlingsområdet for skrubbevann ved hjelp av sedimenteringsprosessen. Forurensningene kan avhendes ved hjelp av forskjellige avfallssystemer.

Relaterte artikler Handte Wet Scrubbers

Trygg behandling av brennbart metallstøv

Faren for eksplosjon av brennbart støv er alltid en risikofaktor i ethvert industrielt produksjonsanlegg. Arbeidsprosesser som skaper brennbart metallstøv er spesielt utsatt og krever spesielle vurderinger når man skal velge utstyrsleverandør som håndterer dette. Camfils nye E-bok lister opp syv viktige hensyn man bør ta før man avgjør om en leverandør av støvoppsamlerutstyr har den kunnskapen som er nødvendig for driftssikkerhet og samtidig overholde retningslinjer og krav.

Maskineri & Produksjon

Håndtering av metallstøv og røyk

Metallbearbeidingsanlegg må være påpasselige med å kontrollere skadelig støv og røyk, spesielt de som inneholder skadelige metallpartikler fra prosesser som sveising, termisk skjæring, sliping og polering. For bedre å forstå hva som bør vurderes ved håndtering av støv og røyk i metallbearbeiding har vi laget en E-bok med 7 tips som du kan laste ned gratis.

Maskineri & Produksjon