Partikulære luftrensere

Partikulære luftrensere

Camfils partikulære luftrensere renser luften vi puster inn for diverse partikler. Luftrenserne kan oppgraderers med molekylær filtrering for å kunne fjerne lukt.

Partiulære luftrensere brukes på sykehus, i matvareindustrien og i lagermiljø for å beskytte mennesker, produkter og prosesser. På sykehus er Camfils luftrensere til partikkelfiltrering perfekte for å forhindre/motvirke luftbåren smittespredning og aspergillus, og til oppgradering av pasientfasiliteter. I matvareindustrien benyttes partikulære luftrensere til å forbedre produktholdbarhet ved å redusere forurensende stoffer i luften, samt forbedre produktmiljøet.