Molekylære luftrensere

Molekylære luftrensere

Camfils molekylære luftrensere renser luften for dårlig luft og gasser fra bygningen. Disse industrielle luftrensere fjerner problemer/gasser/forurensende stoffer som formaldehyd, peredikksyre og andre vanlige lukter, samt bidrar til generelt bedre luftkvalitet.

På sykehus brukes molekylære luftrensere til å fjerne for eksempel formaldehyd fra laboratoriemiljøer, og hydrogenperoksid brukes til rengjøring i sterile miljøer.

I mat- og drikkevareindustrien fjernes for eksempel ozon og etylen for å forkorte ferskvarenes levetid.

I datasentre er korrosjon et stort problem. Camfils molekylære luftrensere kan redusere nivåene av korrosive stoffer. Dette beskytter maskinvaren i datasenteret og bidrar til færre driftsforstyrrelser.