Molekylære luftrensere

Molekylære luftrensere

Camfils molekylære luftrensere renser luften for dårlig luft og gasser fra bygningen. Disse indutrielle luftrensere fjerner problemer/gasser/forurensende stoffer som formaldehyd, peredikksyre og andre vanlige lukter, samt bidrar til generelt bedre luftkvalitet.

Luftrenserne er ideelle til sykehus, mat- og drikkevareindustrien og på datasenter. På sykehus brukes Camfils molekylære luftrensere til å fjerne luft som for eksempel formaldehyd fra laboratoriemiljøer, samt gasser som brintperoxid som brukes til å rengjøre sterile miljøer.