Opakfil

Opakfil

Kompaktfilter används ofta i ett andra filtreringssteg, antingen som slutfilter för tillluften eller som ett slutfilter för industriella-, kommersiella- och bostadsapplikationer eller som ett andra förfiltersteg i renrumsanläggningar.

Kompaktfilter behöver mindre plats (djup) i ventilationssystem än påsfilter.

Opakfil GT är en kostnadseffektiv lösning för torra miljöer där hänsyn till hygroskopiskt stoft är mindre betydande. Den unika designen ger ett större luftintagsområde än något annat V-format luftfilter, vilket resulterar i mycket lägre tryckfall.