CleanSeal

CleanSeal

Det mest pålitliga och mångsidiga tilluftsdonet med Camfils premium HEPA-filter.

CleanSeal är ett helsvetsat tilluftsdon framtaget för sjukhus, renrum och life science-anläggningar och finns tillgänglig både för till- och frånluft. Det här tilluftsdonet utrustat med högkvalitativt HEPA-filter är den ultimata lösningen för att uppnå de höga kraven på luftkvalitet, genom att minimera antalet partiklar och mikroorganismer i luften. Filtren som används i tilluftsdonet är Megalam HEPA-paneler vilka finns tillgängliga i tre olika filterdjup; MD, MX och MG och tre olika varianter av tätning; PU-, DIN- och GEL-packning.

CleanSeal finns i olika standardstorlekar och olika typer av konfigurationer.

Filterinspänningssystemet är justerbart för olika filterdjup. Skalbarheten tillåter uppgradering av existerande filter till ett djupare filter med lägre tryckfall. Filter med lågt tryckfall kan användas, antingen för att upprätthålla tryckkaskader eller uppnå energibesparingar.

Tilluftsdonet är lätt att hantera och underhålla då det är utrustat med enkel filterinspänningsteknik, inga verktyg behövs, samt unik filterhållare. Filtret är förpositionerat i tilluftsdonet, inget behov finns av en tredje hand eller andra person.

En innovativ snabb inspänningsteknik och gångjärnsförsedda nedfälldbara spridare ger direkt access till filtret och kontrollportar och öppnas enkelt med bricka eller kort.