Avtrekksystemer for mat- og drikkeproduksjon

Reduser effekten av matstøv på person-, produkt- og prosessikkerhet

Publisert onsdag 26. april 2023

Produksjon, bearbeiding og emballering av mat- og drikkevarer og ingrediensene i disse genererer vanligvis støv. Dette kan skape en rekke betydelige utfordringer for bransjen. Når støvpartikler blir luftbårne, kan de påvirke de ansattes helse, forurense produkter og/eller forårsake hendelser med brennbart støv. Ved å bruke et svært effektivt støvoppsamlingssystem kan du redusere disse risikoene og sørge for at produksjonsanlegget overholder sikkerhets-, helse- og miljøbestemmelsene.

FOrstå prosessen

I næringsmiddel- og drikkevareindustrien varierer sammensetningen av støv avhengig av sluttproduktet. Det er avgjørende å forstå bruksområdet og de behandlede ingrediensene for å finne den beste avtrekksløsningen og beskytte produksjonsmiljøet.
 
Ingredienser: Grove kornsorter, fine krydder, tilsetningsstoffer, mel, stivelse, sukker, kakaoaromaer og mange flere.

Typiske bruksområder: Siloventilasjon, bulkhåndtering, sekketapping, veiing, blanding, granulering, transport, emballering osv.

Hvis du er usikker eller ikke har alle relevante data, anbefales det å evaluere egenskapene til det behandlede materialet. I tillegg til å analysere støvkarakteristikken er det også fornuftig å utføre en analyse av potensiell fare for å vurdere risikoen ved eksponering av ansatte og en støveksplosjons- og brennbarhetstest, som kan være påkrevd i henhold til ATEX-direktivene.

 

Utfordringer

De største utfordringene for produsenter i næringsmiddel- og drikkevareindustrien er:
 • Krysskontaminering: Luftbåret støv kan påvirke kvaliteten på produktene dine negativt og føre til mikrobiell vekst. I verste fall kan det føre til tilbakekalling av produkter og brannskader.
 • Helserisiko: Selv om ingrediensene i matvarene våre er bearbeidet, kan støvet fra håndterings- eller produksjonsprosessene være skadelig for operatørene hvis det pustes inn. Arbeidsgivere er pålagt å beskytte de ansatte mot eksponering og må overholde lovbestemte grenseverdier.
 • Brannfare: Tørt støv i produksjonsområdet er grobunn for brann eller støveksplosjoner.
 • Renhold: Støvplager fra håndtering av råvarer eller matforedling krever godt renhold for å beskytte maskineriet og anlegget mot uforutsette hendelser.
 • Inneluftkvalitet: Ren luft er en viktig ingrediens i næringsmiddelindustrien og avgjørende for de ansattes helse og velvære.
 • Når det er behov for et prosessfiltreringsanlegg

  Luftfiltrering eller støvavtrekk? Det er ikke et enten-eller, men avhenger av støvkonsentrasjonen og støvets egenskaper. En enkel tommelfingerregel er at hvis konsentrasjonen er på eller over 0,05 mg/m³, er et prosessfiltreringssystem med pulsrensende filterelementer sannsynligvis det beste alternativet for å håndtere prosessstøvet, forutsatt at filteret har en rimelig levetid.

  Noe av det viktigste er å designe en velfungerende avtrekksløsning som fanger opp støvet direkte ved kilden. Utslippene ledes gjennom kanaler inn i et filtersystem og gjennom filterelementene, der luftbårne partikler skilles ut fra luften. Filtrene rengjøres med en trykkluftpuls, og støvpartiklene ledes inn i en trakt. Den rensede luften suges ut av en vifte og føres gjennom et HEPA-filtertrinn (ekstrautstyr) før den slippes ut i atmosfæren.
  Dette bør du tenke på når du skal velge riktig filtreringsløsning for din applikasjon: 
  Oppsamlingspunkt, støvtype, temperatur, luftmengde, brann- eller eksplosjonsrisiko, driftstid, filtermedier.

  Sikkerhet, lover og regler

  Sikkerhet skal baseres på flere elementer - og hver av dem er like viktige:

  Godt systemdesign, grunnleggende sikkert
  Støvoppsamlere er avgjørende for at anlegget ditt skal være sikkert og i samsvar med kravene. Hvis anleggene ikke utformes, installeres og vedlikeholdes på riktig måte, kan de i seg selv forårsake alvorlige problemer.

  Eksplosjonsbeskyttelse
  ATEX-direktivet krever at arbeidsgiveren er ansvarlig for å gjennomføre en risikovurdering for å fastslå nødvendig brann- og eksplosjonsbeskyttelse, og alle ATEX-sikkerhetssystemer krever regelmessig inspeksjon og service for å fungere pålitelig. 

  Eksponeringsgrenser
  Næringsmiddelprodusenter er pålagt å beskytte arbeidstakerne mot eksponering (hver produksjonsapplikasjon vil ha sine egne unike prosessbetingelser). Bedriftene må kontrollere støvutslippene i inneluften på arbeidsplassen for å overholde de lovbestemte grenseverdiene for et bestemt materiale. Hvis det ikke finnes noen lovbestemte grenseverdier, må bedriften utarbeide, implementere og måle sin egen miljøsikkerhetsplan.

  Opplæring og arbeidsrutiner
  Det anbefales minst en grunnleggende opplæring for alle brukere, slik at de forstår hensikten med eksplosjonsbeskyttelsessystemene og de gjenværende risikoene, behovet for å fornye risikovurderingen i tilfelle prosessendringer eller hva de skal gjøre i en nødsituasjon.

  Helse, miljø og sikkerhet
  HMS-forskriftene varierer lokalt, og det er arbeidsgiverens oppgave å holde seg oppdatert og overholde disse kravene for å beskytte operatørene, produktene og miljøet mot skadelige utslipp. Alle støvoppsamlingssystemer bør inspiseres en gang i året av en kvalifisert servicetekniker.

  Kundehistorie