Hva er følgene av korrosjon?

Noen av effektene av korrosjon er betydelige skader på naturlige og historiske monument. Korrosjon forårsakes av luftforurensning - et stadig økende problem over hele verden.

En av konsekvensene ved luftforurensning - som sjelden blir nevnt -  er korrosjonseffekten på kunstige materialer over hele verden. I takt med at luftforurensningsnivået har steget i industrialiserte land, har det også vært en tilsvarende økning i korrosjonsnivået. Men dette påvirker ikke bare kunstige monumenter; Det påvirker også ting som er nærmere hjemmet, for eksempel kjøretøy, husholdningselektronikk, utemøbler og husholdningsapparater.

I tillegg kan korrosjon føre til skader på kommunikasjons-/datasentre, industrielle prosesskontrollanlegg, sensitiv produksjon og lokaler kulturminner. Korrosivitet må måles i alle applikasjoner som brukes. Last ned vårt White Paper (eng) om Measurement of Corrosivity her.

Korrosjon forringer også viktig infrastruktur som stålforsterkede motorveier, elektriske tårn, parkeringsstrukturer og broer. Kort sagt, korrosjon er et tema som må undersøkes nærmere, slik at du kan forstå hvordan denne "skjulte faren" kan påvirke deg.
Hva er korrosjon?

Korrosjon er prosessen med nedbrytning av et materiale, forårsaket av en kjemisk reaksjon i omgivelsene. Korrosjon av metall oppstår når en eksponert overflate kommer i kontakt med en gass eller væske, og prosessen akselereres ved eksponering for varm temperatur, syrer og salter.

Selv om ordet "korrosjon" brukes for å beskrive nedbrytning av metaller, er alle naturlige og kunstige materialer utsatt for nedbrytning, og luftforurensningsnivået kan akselerere denne prosessen.
Årsaken er at luftbårne miljøgifter som korrosive partikler (PM) blir skapt på grunn av de kjemiske reaksjonene mellom væsker og faste stoffer. De samme væsker og faste stoffer, inkludert salt og svart karbon, kan samhandle med molekylene i metaller og akselerere nedbrytningen. I tillegg spiller gassholdige sure urenheter en viktig rolle i korrosjon av materialer, enten direkte eller indirekte som forløpere for etsende partikler (PM).
 
Faktisk er svoveldioksid generert fra kraftverk og utslipp av kjøretøy en av de viktigste bidragsyterne til korrosjon. Svoveldioksid er spesielt aggressiv mot kobberkontakter som brukes i elektronisk utstyr.
 
Høye nivåer av svoveldioksid kan også skade trær og planter ved å ødelegge løvverk og hemme fremtidig vekst. En fersk analyse fra Greenpeace sier også at høye nivåer av svoveldioksid også resulterer i katastrofal luftforurensning og for tidlige dødsfall. (1)

Med andre ord, svoveldioksid bidrar ikke bare med å bryte ned metall og andre materialer. Det resulterer også i katastrofal luftforurensning som har skadelige helseeffekter. Det amerikanske miljøvernbyrået (EPA) har funnet at kortvarig eksponering for svoveldioksid kan forverre astmasymptomer og forårsake anstrengt pust. (2)


Last ned vårt White Paper (ENG) "Corrosion Hazards for Electronic Equipment" her

 

Korrosjonsstudie av atmosfæren

En fersk undersøkelse om atmosfærisk korrosjon har bidratt til å belyse hvordan luftbårne miljøgifter direkte påvirker metaller i et industrielt bymiljø.

Forskere begynte på avhandlingen om at atmosfærisk korrosjon av metaller og deres blanding er veldig vanlig i det industrielle urbane miljøet på grunn av den høye konsentrasjonen av etsende miljøgifter i luften. (3) 

Forskerne hadde med andre ord en teori om at luftforurensning i en storby ville fremskynde korrosjonsprosessen og bidra til å bryte ned metaller raskere enn hvis forurensningene var på et lavere nivå.

For å teste denne teorien satte forskere ut forskjellige metallprøver i et industrielt bymiljø i 12 måneder for å bestemme effekten av luftbårne partikler og korrosjonshastigheten. For denne testen valgte de et område i byen som hadde et høyt forurensningsnivå. 

Studien viste at metaller korroderte med mye raskere hastighet om vinteren når forurensningsnivået var på det høyeste. Denne økningen i forurensning ble forårsaket av høyere utslipp fra nærliggende kraftverk og varmeanlegg, samt fra kjøretøyutslipp og varmeovner som er mye brukt på grunn av det kalde været. De vanligste urenhetene som akselererte korrosjonen var svoveldioksid, karbondioksid, støv og fuktighet.

Ytterligere forurensninger som resulterer i høye korrosjonsnivåer inkluderer: hydrogensulfid generert av avfallsanlegg, geotermisk aktivitet eller anaerob nedbrytning av organisk avfall, nitrogendioksid fra ferdsels- og forbrenningsprosesser, saltsyre, klor, eddiksyre (eddikmolekylet) og prosesskjemikalier frigjort til miljøet.

Farer forbundet med korrosjon i elektronisk utstyr

Indusert korrosjon og utstyrssvikt har vært et faktum helt fra man hadde mekaniske telefonsentraler på begynnelsen av 1800-tallet. Den økende bruken av datamaskiner og elektronisk utstyr i dagens samfunn, sammen med økende forurensning - spesielt i store byer og industrimiljøer - stiller enda større krav til å finne løsninger for å redusere risikoen for en kollaps.

For tiden er kommunikasjons- og datasentre av stor betydning. En måte å redusere kostnadene ved kjøling er å bruke "free-cooling" eller "air-side economizers", som er systemer som lar uteluften passere inn i rommet for å gi direkte kjøling når utetemperatur og luftfuktighet tillater det. Last ned vårt White Papaer (engelsk) om korrosjonsfare for elektronisk utstyr her.

Effektene av korrosjon 

Så, hvilke effekterav korrosjon kan faktisk n påvirke din hverdag og ditt arbeidsmiljø?

Skader kan for eksempel gi:

 

  • Skade på kommersielle fly eller elektronikk på kjøretøy 

  • Skade på harddisker og datamaskiner som brukes til å kontrollere kompliserte prosesser (for eksempel kraftverk, petrokjemiske anlegg eller masse- og papirfabrikker).

  • Skade på serverrom og datasenter.

  • Skade på museumsgjenstander amage to  museum artefacts

  • Kostnader for reparasjon eller utskiftning av ødelagte husholdningsapparater

 

“Vi vet at mange kommersielle næringer som olje og gass, papirfabrikker, konstruksjon og elektronikk som brukes i en rekke prosesser, er sårbare for virkningene av korrosjon,” uttaler Camfils Molecular Filtration Segment Manager. “Uten kontrollmetoder vil det sannsynligvis finnes utstyrs- og designfeil som kan få katastrofale konsekvenser. Derfor er molekylær filtrering så viktig for å gjerne etsende midler fra luften og sikre strukturell integritet. 

Les mer om korrosjonskontroll i vår brosjyre.

Forhindre korrosjon

Det finnes flere måter å forhindre korrosjon fra forurensninger som ikke kan fjernes fra kilden. En måte er å bruke overflatebehandling på alle metaller, slik at de beskyttes mot luftbårne miljøgifter. En annen ting du kan gjøre er å galvanisere alle metallprodukter - noe som gjør dem mer motstandsdyktige mot korrosjon. Du kan også investere i høyeffektive luftfilter (kompaktfilter, dypsengsfilter og media) for å forbedre kvaliteten på inneluften og fjerne skadelige miljøgifter som bidrar til korrosjonsprosesser.

Publisert fredag 3. mai 2019