Testanlegg og laboratorier
Bedre luft for mennesker, miljø og prosesser

Laboratorietester

Camfil har laboratorier for testing av luftfilter i mange av våre R&D-anlegg over hele verden - alle med mål om å utvikle teknologi som forbedrer luftkvaliteten for mennesker, miljø og prosesser.

HEPA/ULPA tester

Lekkasjetester

Camfil lekkasjetester alle Megalam panelfiltre og HEPA/ULPA filtermoduler. Tester utføres i rene soner i klasse 100 (M3.5), i et rent rom klasse 10.000 (M5.5). Alle tester utføres ved hjelp av kontrollerte og dokumenterte prosedyrer i Camfils ISO 9001-2000 sertifiserte kvalitetssystem. For å forbedre up-stream test-aerosolkonsentrasjonen er lekkasjesystemene utstyrt med aerosolfortynningsutstyr for måling av høy partikkelkonsentrasjon. Testprosjektet er optimalisert for å maksimere koordinatscanningshastighetene og eliminere uoppdagede lekkasjer, samtidig som isokinetisk prøvetaking opprettholdes. Forsiden av filteret skannes med overlappende koordinatbaner, inkludert grensesnittet mellom media og ramme. I henhold til kundens krav er Polystyren Latex Spheres (PSL) og Emery 3004 Camfil standard test-aerosoler.

Eventuell lekkasje med en penetrasjon på mer enn fem (5) ganger filterets gjennomsnittlige nominelle gjennomtrengning reparereres med et alkoholbaseret silikoneforseglingsmiddel i henhold til industristandarder eller kundespecifikationer. Polyuretan og andre reparationsmaterialer er tilgjengelige.

Røyktester

Akkurat som ved en skanningstest finnes lekkasjer ved bruk av heterogen, høyt konsentrert oljedamp. Filteret er plassert horisontalt og oljedampen kan forsiktig filtreres gjennom filteret. Med en mørk bakgrunn og passende belysning kan lekkasje bekreftes visuelt. Man ser veldig tydelig røyken som passerer gjennom filterhullene.

inspeksjon klistremerke

Etter testing og godkjenning får hvert filter en inspeksjonsetikett med informasjon om serienummer, effektivitet for MPPS-partikler og trykkfall ved lufthastighet for testen.


SEM – Scanningselektronmikroskop

Camfils SEM (Scanning Electron Microscope), som ligger i laboratoriet i Trosa, er et godt eksempel på hvor engasjert vi er i forskning og utvikling. Dette unike verktøyet lar oss studere og identifisere forurensninger så små som 50nm (= 0.00005mm) som finnes i brukte filter og luftprøver. Mikroskopet brukes til problemløsing og kvalitetskontroll for våre kunder, samt for å undersøke og evaluere nytt filtermedium.