MÅLINGER PÅ STEDET


Vi har et stort utvalg av testutstyr som kan brukes til målinger hos kunder - som for eksempel partikkeltellere, trykkmålere, luftstrømmålere, energidatalogger, korrosjonsmonitoerr og gassanalysutstyr. Utstyret, kombinert med ekspertisen til våre teknikere, gir oss muligheten til å hjelpe deg med feilsøking og til å forbedre ventilasjonssystemet.


Mobile Media Testere

Filtermedia med mikrofibre, med grove fibre, glassfibermaterialer, polyester; Hvilket filtermedium vil gi effektiviteten du trenger for å beskytte helsen til folk i bygningen din, eller sørge for at prosessene dine er så rene som de må være?

Camfil tilbyr nå våre mobile mediatestere for å svare på dine spørsmål om filterytelse og vise at du får partikkelseparasjonen du betaler for.


Mobilt Laboratorium

Camfil bruker flere mobile laboratorier for evaluering av filter under virkelige driftsforhold. Luftfilter overvåkes og analyseres for forurensning, energiforbruk, mekanisk struktur og andre viktige funksjoner i ulike miljøforhold. Dette laboratoriet har sofistikert analyseutstyr for å evaluere eksisterende produkter samt utvikle nye innovative luftfilterløsninger. Ved ekstern tilgang kan systemet styres og data kan hentes fra teststedet i sanntid. Camfil R & D jobber thver dag tett sammen med sluttbrukere, forskningsanlegg og Camfillaboratorier for å utvide kunnskapen om luftfiltrering ved å gjennomføre langsiktig, sanntidstesting på mange steder rundt om i verden.

Camfield Lab består av fire parallelle kanaler som kan være utstyrt med forfilter og sluttfilter, slik at fire forskjellige filterkombinasjoner kan testes samtidig. Test riggen, installert på en flatbed, kan transporteres til ønsket sted og parkeres i testområdet. Ved bruk av faktiske miljøforhold, kan filterytelsen evalueres ved hjelp av ulike typer luftfilter og effektivitet. Hver Camfield Lab inneholder fire uavhengige testkanaler, to på hver side av enheten.

For eksempel: plassert i umiddelbar nærhet av et viktig anlegg (for eksempel en offentlig bygning, et sykehus, etc.), kan Camfield Lab brukes til å: a) analysere luftkvaliteten i omgivelsene; (b) avgjøre om bygningen for tiden er utstyrt med tilstrekkelig filtrering til å håndtere disse forurensningene; og (c) videre bestemme den beste typen og nivået av filtrering for bygningen ved samtidig testing av flere filterkombinasjoner. Det kombinerer dermed det kontrollerte miljøet i et laboratorium med en mer meningsfull virkelighetstro setting, og tilbyr det "beste av begge verdener" fra et testsynspunkt. Selv om testriggen vil bli brukt hovedsakelig på utendørs steder (på grunn av størrelsen), kan den plasseres innendørs på et stort anlegg, for eksempel et stadion eller konferansesenter.