Hemipleat FR-PTFE

Hemipleat FR-PTFE

HemiPleat FR-PTFE kombinerar två utmärkande filtreringstekniker, vilket skapar ett robust men ekonomisk filtermediaval för utmanande applikationer.

Camfils patenterade HemiPleat-teknologi har reducerat tryckfallet och gett längre livslängd för filter sedan 2002. PTFE vidveckningsteknik har funnits kommersiellt tillgängligt under många år, vilket gett användarna överlägen frisättning, längre filterlivslängd och högre avskiljningsgrad. Resultatet är överlägsen frisättning och högre avskiljningsgrad jämfört med branschstandard för nanoprodukter.