CityCarb

CityCarb

CityCarb-serien er ideell for innendørs luftkvalitetsapplikasjoner (IAQ) som krever effektiv fjerning av både partikler og molekylære forurensninger med et enkelt kompaktfilter.

CityCarb-serien inkluderer følgende modeller: CityCarb E, CityCarb I og CityCarb CH. Alle filtrene bruker RAD-mekanismen (Rapid Adsorption Dynamics), som sikrer en høy utskillingsgrad mot de forskjellige kjemikaliene som vanligvis finnes i urbane bygninger. En stor medieoverflate sørger for høy utskillingsgrad, lang levetid og lavt trykkfall.

CityCarb, modell E og I benytter et kullag for å fjerne et bredt spekter luftbårne kjemikalier. CityCarb E gir klassifisering ePM10 80% partikkelseparasjonshastighet i henhold til ISO 16890, og CityCarb I og CH oppnår ePM1 70%. CityCarb E og I anbefales for uteluft og resirkulasjonsluft.

CityCarb CH bruker en spesiell type karbonadsorbent som retter seg mot molekylære forurensninger fra organiske syrer. CityCarb CH er ideell i resirkuleringssystemer i bygninger som ivaretar kulturarv, først og fremst for å fjerne organiske syrer som genereres innendørs.