ProCarb Exhaust

ProCarb Exhaust

ProCarb Exhaust er en løs filterenhet med dypseng. Det gir det absolutt høyeste nivået av fjerning av molekylær forurensning i avtrekksluftapplikasjoner. ProCarb avtrekksluftfiltre er i seg selv lekkasjefrie enheter.

ProCarb Exhaust bruker en stor mengde molekylært filtermedium per enhet luftstrøm. Det gir lengre kontakttid og resulterer i ekstremt høye separasjonshastigheter og lavest mulig driftskostnad. Hovedbruken av ProCarb Exhaust er å forhindre utslipp av lukt eller giftige gasser fra produksjon og andre industrianlegg. Enhetene kan tilpasses med ulike adsorpsjonsmedier for å fange opp kritiske gasser som f.eks hydrogensulfid (H2S), isocyanater, løsemidler og flyktige organiske elektrolytter (EMC, DMC, EC).

ProCarb Exhaust er designet for å redusere topper i gasskonsentrasjoner på titalls deler per million (ppm) til ensifrede konsentrasjoner målt i deler per milliard (ppb). ProCarb Exhaust har en relativt liten miljøbelastning og kan leveres med for- og etterfiltrering integrert i samme filterskap. Materialet til konstruksjonen kan velges for å passe applikasjonen. Det kan gis et avgrensende vern for instrumentering. ProCarb Exhaust er enkelt og trygt å installere, betjene og vedlikeholde. Utskifting av filtermedier kan håndteres manuelt (gravitasjon) eller mekanisk (vakuum) avhengig av størrelsen på filteret og forholdene på stedet.