CamCarb

CamCarb

CamCarb CG- og CM-beholdere er løsvektfiltre. De sørger for optimal fjerning av moderate konsentrasjoner av molekylær forurensning i uteluft, resirkuleringsluft og i utslippsapplikasjoner. CamCarb-sylindere har en ekstrem lav lekkasjefaktor.

CamCarb CG og CM er sylindriske kullpatronfilter designet for å levere høyeste effektivitet innen innendørs luftkvalitet (IAQ), komfort og lette prosessapplikasjoner, samtidig som man oppnår moderate trykkfall. CamCarb kullpatroner bruker en høy vekt adsorbenter per enhetens luftstrøm. CamCarb CG (i fast plast) er laget i fire forskjellige størrelser for å håndtere forskjellige luftmengder. CM (rustfritt stål) produseres i samme størrelser som de to største CG-filtre. CG og CM er montert på samme type monteringsplate. Hvert filter har tre bajonettkontakter, der de festes til monteringsplaten med enkelt trykk og dreining (som ved montering av en pære i en lampe). For å sikre optimal tetning mellom sylinder og monteringsplate, er hver sylinderutstyrt med en høyeffektiv pakning. Monteringsplatene er modulære og kan monteres slik at de tilpasses luftstrømmen. Sylindrene kan rettes mot vertikale eller horisontale luftstrømmer. CamCarb CG kan fylles med et bredt spekter av aktiverte karbon- eller aluminamedier (CamPure ™) for å gi bredspektret eller målrettet adsorpsjon av forurensende molekyler - herunder, men ikke begrenset til, lukt, irriterende, giftige og etsende gasser. For å styrke bærekraften er det mulig å påfylle CamCarb CG-sylindere avhengig av applikasjonsdetaljer. Spesifikke alternativer bør diskuteres med din lokale Camfil-representant.