CamCarb

CamCarb

CamCarb VG Vee cellfilter är tunnbädds- lösfyllda produkter. De erbjuder effektivt avlägsnande av sur eller korrosiv molekylär förorening i utomhuslufts- eller recirkulationsapplikationer.

CamCarb VG300 och VG44O Vee cellmoduler är konstruerade för att ge höga nivåer av prestanda i processapplikationer, speciellt i de som kräver skydd mot korrosion av elektrisk styr- och kontrollutrustning. Alla VG-moduler tillverkas av plast med svetsad montering.
CamCarb Vee-celler, och modell VG 300 speciellt, använder en hög vikt av adsorbent per enhet luftflöde. CamCarb VG-filter kan användas med access inifrån eller med tillträde från framsidan/baksidan på skåpet. Ni kan uppnå den bästa prestandan som är möjlig när ni använder CamCarb i kombination med Camfil PSSA filterskåp, då dessa endast använder en mekanisk enhet för att komprimera tätningarna och eliminera läckage. CamCarb VG-moduler kan orienteras för vertikalt eller horisontellt luftflöde. De kan fyllas med ett brett utbud av molekylärfiltermedia för att ge ett brett spektrum eller riktad adsorption av molekylära föroreningar. För att förbättra hållbarheten finns alternativ för att fylla på CamCarb VG-moduler beroende på applikationsdetaljerna. Diskutera era specifika behov med er lokala representant på Camfil.