CamCube

CamCube

Kanalmonterte filterskap i en komplett serie for ulike typer filter, fra posefilter til HEPA-filter. CamCube har også løsning for flertrinnsfiltrering.

Filterskapet CamCube er designet for høy ytelse og servicevennlighet. Den brukes hovedsakelig i tilluften i en rekke forskjellige bruksområder. CamCube kan også brukes som et avtrekksskap dersom et kontamineringsfritt filterbytte med plastpose ikke er påkrevd.

CamCube-serien består av:

CamCube AS for HEPA-filter med størrelse 610x610x292 mm, med et integrert scanningssystem for å utføre lekkasjetester.
CamCube AD for kompaktfilter som HEPA-filter med størrelse 610x610x292 mm.
CamCube AC for kompaktfilter som HEPA-filter med størrelse 595x595x292 mm.
CamCube HF for pose- og kompaktfilter med en 25 mm HF-ramme.
CamCube for CC kullsylindre CamCarb med ulike typer av kull.