FRKV

FRKV

HEPA-filter som skyddar rena processer vid höga temperaturer upp till 350ºC. Filtren används vanligtvis i läkemedelsindustrin för depyrogeneringstunnlar och hetluftsugnar.

FRKV är ett högtemperaturfilter i HEPA-filterklass som används som skydd i ultrarena processer. Ram tillverkad av rostfritt stål med förstärkningar. Filtermedia veckas med koniska aluminiumseparatorer till enhetliga veck. Separatorerna har en fållad kant för att förhindra att mediat skadas. Keramisk tätning mellan ram och mediapaketet för att filtret skall tåla höga temperaturer. Eftersom filtrets olika beståndsdelar har olika utvidgningskoefficienter kan det bildas sprickor i den keramiska tätningen under tempereringsprocessen. Vid drifttemperaturer (350 ºC) har dessa filter en totalavskiljning på 99,97 % vid 0,3 μm, mindre läckage kan ej uteslutas. Detta hanteras ofta av ett undertrycksatt ventilationssystem i steriliseringstunnlarna. Samtliga filter testas i fabrik enligt EN 1822 och levereras med individuella scanningsprotokoll.