Allmenn kunnskap om forurensning øker

Det faktum at luftforurensning ikke tar hensyn til landegrenser gjør det nødvendig med et internasjonalt samarbeid - og det er like viktig å spre global kunnskap om dette. Overvåking og måling av luftforurensning, Ultra Low Emission Zones (ULEZ), diselrestriksjoner og reguleringer innført av regjeringer tar tak i noen av problemene, og bevisstgjør oss. Men det er åpenbart at mer må gjøres når det gjelder innendørs luftkvalitet.