Faglige råd og informasjon
Her kan du få nyttig ifo fra Camfil Norge

Faglige råd og informasjon

Riktig valg av luftfilter: Gir du dine kunder gode, faglige råd?

Grønne, gule og røde soner

Alle kommuner i Norge er pålag å kartlegge uteluftens forurensningsnivå. Det skal utarbeides luftsonekart som deler områder inn i grønne, gule og røde soner. Grønn sone er områder med
konsentrasjoner under 40 μg/m3 med Nitrogendioksid (NO2). Har man over dette nivået vinterstid er sonen gul. Ligger verdiene over dette hele året, har vi en rød sone.

Les mer ...