Zephyr III Portable

Zephyr III Portable

Camfils støvsamler Zephyr III er et avtakbart filtersystem for tørt luftbåret støv, røyk og gass. Dette gjør den ideell for prosesser i metallindustrien.

Forurensninger fra industrielle prosesser krever ofte periodisk støvfjerning på forskjellige steder. Zephyr fanger sveisegass, slipestøv, tørt støv, loddestøv og andre luftbårne partikler. Det mobile filtersystemet er designet for å suge ut og filtrere tørre luftbårne forurensninger, og gjør det mulig å på en enkel måte å flytte støvutskilleren til stedet der arbeidet skal utføres. Du kan justere vinkelen og avstanden til røykavtrekket med den fleksible armen for å komme så nær kilden som mulig. Utstyrt med trestegsfiltrering og effektiv trykkluftrensing, samt en beholder i bunnen som gjør det enkelt å håndtere det oppsamlede støvet. Zephyr er spesielt godt egnet til sveising, sliping, polering og skjæring i metall og plast. Zephyr egner seg ikke for eksplosivt støv eller damp fra løsemidler.

Å investere i en Zephyr III er å investere i verkstedet ditt og personalet ditt. Arbeidsplassen blir tryggere fordi du beskytter dine ansatte fra å bli utsatt for skadelig forurensning på daglig basis. Samtidig holder du verkstedet ditt rent for støv og røyk.

Applikasjoner: Sveisedamp, slipestøv, tørt støv, loddedamp og andre luftbårne partikler.