Quad Pulse Package

Quad Pulse Package

Mange processer inom den farmaceutiska och kemiska industrin producerar höga koncentrationer av farligt stoft. Rengöringsbara filtersystem gör det möjligt att ha kontinuerliga tillverkningsprocesser och förhindra regelbundna, dyra filterbyten.

Quad Pulse (väntar på patent) filterrengöringsdesign ger förbättrad pulsrengöring och längre filterlivslängd. Genom att rengöra enskilda segment av filterelementet reduceras variation i processluftflödet. Detta upprätthåller ordentliga lufthastigheter i ventilationskanalerna och reducerar tryckvariationer i den smutsiga luftkanalen och tillhörande processmaskiner. Det lägre komprimerade lufttrycket, förbättrade filterrengöringen och den högeffektiva fläktmotorn säkerställer lägre energförbrukning. QPP innehåller filtersäkert byte (BIBO) för huvudfilterpatronerna, HEPA-filter och urladdningslådor. QPPs explosionsskyddsspecifikationer säkerställer en explosionshändelse (upp till Kst 350), är säkert innesluten inom Quad Puls stoftavskiljare utan att ytterligare dyra säkerhetsanordningar behövs. Säkerställer att enheten kan installeras säkert inomhus utan begränsningar och nära processen för att minska kraven på kanalinstallationen.