Handte Wet Scrubbers

Handte Wet Scrubbers

Å fange støv, røyk eller damp generert under metallbearbeidingsprosesser kan være en utfordring. Det krever unike luftfiltreringsløsninger designet for det industrielle miljøet som kan gi høye nivåer av langsiktig ytelse under potensielt krevende driftsforhold.

Våre våtscrubbere Handte Wet Scrubbers er en industriell støvsamler, og et av flere produkter i vårt utvalg av støv- og røykavskillere. Det egner seg godt innenfor

metallbearbeiding, som kan være alt fra sveising, polering, sliping, laserskjæring, plasmaskjæring, spraymaling og sprengning. Metallbearbeiding innbefatter også ofte høye nivå av støv, eksplosivt støv og molekylære forurensninger - men også lukt, korrossive reaksjoner og gifter som hverken er bra for ansatte, utstyr eller miljø.

Handte Wet Scrubber takler gnister i luften, og også eksplosivt, klebrig, fuktig eller brennbart støv. En kombinert sentrifuge og vannseparator med en nedstrømsvifte fungerer i henhold til vannvirvelprinsippet. Partikler i den forurensede luftstrømmen bringes i kontakt med vann for å binde dem og øke deres vekt og størrelse. Sentrifugalkraften til Handte Wet Scrubbers skiller disse vannbelastede partiklene fra luftstrømmen, og fører dem tilbake til enhetens base hvor partiklene blir frigjort og danner et slam. Med Handte Wet Scrubbers kan du øke produksjonseffektiviteten, redusere miljøpåvirkningen og sikre en trygg arbeidsplass for dine ansatte.

Applikasjoner: alle metaller, trimming, saging, sliping, polering, børsting og sortering