Gold Series X-Flo

Gold Series X-Flo

Gold Series X-Flo (GSX) industriella stoftavskiljare är det bästa stoftavskiljarsystemet som finns i branschen. Den är byggd på 20 års framgångsrik prestanda för prisbelönta Gold Series-systemet. Den hanterar alla typer av giftigt och brännbart stoft och rök, inklusive fina fibrösa och stora stoftmängder. GSX stoftavskiljare bearbetar effektivt stoft och ger lågt tryckfall. Ni får maximalt luftflöde och stofthanteringseffekt för given miljöpåverkan.

GSX-avskiljare använder en korsflödesteknik och en unik skiljeväggskonfiguration för att skapa ett enhetligt luftflöde som förlänger filtrenas livslängd. Filterpatroner räcker längre och kräver färre byten, vilket reducerar total ägandekostnad (TCO). De överstiger OSHA-mandat för fabriksluftkvalitet, och när de utrustas med Camfils explosionsventil ebjuder de det högsta brännbara explosionsskyddet i enlighet med NFPA och ATEX-standard.