Gold Series Camtain

Gold Series Camtain

Stoftavskiljaren som är konstruerad speciellt för farmaceutiska- och inneslutningsapplikationer.

Gold Series (GS) Camtain-enheter kan användas i en rad farmaceutiska stoftavskiljningsapplikationer, inklusive tablettpressar, beläggning, torkning av fluidbäddar, spraytorkning, blandning, granulering och allmän rumsventilation. GS Camtain är perfekt för högeffektiv filtrering där återvinning av produkten inte krävs. Säkra byten av filter (BIBO) finns tillgänligt både för filterpatronerna och urladdningssystemet under avskiljaren. Patronbytet använder metoden säkra filterbyten (BIBO) medan urladdningen använder kontinuerlig linerteknologi. GS Camtain kan också stödja traditionell stoftavskiljning för störande stoft och rök som inte kräver total isolering och inneslutning. Camfil APC har stoftavskiljningsskåp för farmaceutiska tillämpningar i norr, söder, och i Centralamerika, Asien och Europa.