Opakfil GT/GTX

Opakfil GT/GTX

Kompaktfilter används ofta i ett andra filtreringssteg i tilluften, eller som ett sista filtersteg i industriella-, offentliga/kommersiella- och bostadsapplikationer, eller som ett andra förfiltersteg i renrumsapplikationer.

Kompaktfilter behöver mindre utrymme (djup) än påsfilter i ventilationssystem.

Opakfil GT är en kostnadseffektiv lösning för torra miljöer där stor hänsyn inte behöver tas till hygroskopiskt damm. Dess unika geometri ger större inloppsområde än något annat V-format filter, vilket resulterar i mycket lägre tryckfall.