Zephyr III Portable

Zephyr III Portable

Zephyr III är idealisk för industriell processförorening som kräver periodisk stoftavskiljning på olika platser.

Zephyr är en luftrenare som fångar svetsgas, slipstoft, torrt stoft, lödstoft, och andra luftburna partiklar. Den är inte lämplig för explosionsdamm eller ånga från lösningsmedel.