Jan-Erik Kleven valgt inn i eurovents styre: 

- DET ER VIKTIG FOR NORSKE LEVERANDØRER Å Kunne PÅVIRKE EUROVENTS ARBEID FOR EN BÆREKRAFTIG OG SERIØS LEVERANDØRINDUSTRI. JEG SER FREM TIL Å KUNNE DELTA I DETTE VIKTIGE INTERNASJONALE ARBEIDET MED TEMAER SOM JEG OGSÅ BRENNER FOR I MITT DAGLIGE VIRKE, SIER KLEVEN.

På det 66. årsmøtet i Eurovent ble Jan-Erik Kleven i Camfil Norge valgt inn som nytt styremedlem - som første norske representant noensinne. Eurovent er den europeiske klimabransjens organisasjon for produsenter og leverandører av komponenter til ventilasjon, kulde og varmepumper. Organisasjonen er en aktiv lobbyist i Brussel.

Samtidig ble Francesco Scuderi utnevnt til ny generalsekretær etter Felix Van Eyken som nå entrer pensjonisttilværelsen.

En sterk og engasjert stemme for norske leverandører


Med Kleven som representant for de norske leverandørene får Norge en sterk og engasjert stemme inn i styringen av Eurovent. Han har vært administrerende direktør i Camfil Norge siden 2013, og har i disse årene vært opptatt av å sette fokus på viktigheten av seriøse aktører i bransjen, god og etterrettelig dokumentasjon - og konkurranse på like vilkår mellom leverandører.

Norge er representert i Eurovent gjennom bransjeorganisasjonen VKE, som igjen samarbeider tett med de nordiske søsterorganisasjonene i Eurovent. Formålet for samarbeidet er å synliggjøre nordiske forhold, samt påvirke hva som skjer innen rammebetingelser fra EU.

- Jeg vil gjøre mitt beste for å sette fokus på utfordringer og behov blant VKEs medlemmer. Spesielt ønsker jeg å bidra til at politikere – de som vedtar forskrifter eller lover som påvirker valg av tekniske løsninger både i Norge og Brussel, får «bakgrunn for egne meninger», sier Kleven, og forklarer: - Som eksempel kan jeg nevne at da man først tok i bruk EPD, da sammenlignet man produktets miljøbelastning kun i produksjonsfasen,  og ikke gjennom produktets totale livssyklus. Et produkt som har lav miljøbelastning i produksjonsfasen kan faktisk være det dårligste produktet når man ser helheten, dvs. hele livssyklusen (LCA).

Slik kunnskap er det viktig at vi som bransjeorganisasjon formidler til politikere som skal ta viktige og riktige beslutninger som vil påvirke vår bransje.

Kommunikasjon, dialog og samarbeid 

Eurovent vil fremover sette fokus på flere viktige områder knyttet til europeisk lovgivning, herunder også samarbeid, dialog og bærekraft. - Jeg brenner for en åpen kommunikasjon og dialog i bransjen - også mellom konkurrenter. Kommunikasjon gir grobunn for samarbeid. Og samarbeid er viktig, spesielt når det gjelder utvikling av bærekraftige løsninger. Det er derfor med stor ydmykhet jeg trer inn i Eurovents styre og håper jeg kan være en ressurs for å fremme et fortsatt godt samarbeid og dialog med bedrifter og myndigheter nasjonalt og internasjonalt, avslutter han.

eurovent: 

Eurovent er den europeiske klimabransjens organisasjon for produsenter og leverandører av komponenter til ventilasjon, kulde og varmepumper. Medlemmene fra hele Europa representerer mer enn 1.000 selskaper, de fleste er små og mellomstore produsenter. Disse står for en samlet årlig omsetning på mer enn 30 milliarder EUR, og sysselsetter rundt 150.000 personer innenfor foreningens geografiske område. Organisasjonens aktiviteter er basert på demokratiske beslutningsprinsipper, som sikrer like konkurransevilkår for hele bransjen uavhengig av organisasjonsstørrelser eller medlemskontingenter.

Les mer her: Eurovent

Til venstre:
Det pågående generasjonsskiftet innen Eurovent har blant annet medført utskiftninger i styret. De nylige endringene trådte i kraft under foreningens 66. generalforsamling 2022 i Malaga.