Velkommen til ERFA 2022!
28. april 2022 i Holmenkollen, Oslo

REN LUFT - EN MENNESKERETT?

Tirsdag 17. mars 2020 får vi besøk av Anders Hedstrøm - Camfils Globale IAQ Manager.
Han vil fortelle oss om WHOs (Verdens Helseorganisasjon) nyeste retningslinjer for inneluftskvalitet. Vi vil også gi deltagerne informasjon om hvilke produkter og tjenester vi sammen kan tilby sluttbrukere for kartlegging av luftkvalitet og inneklima.

Vi starter dagen med en enkel frokost, og er ferdig til kl. 11:00.
Sted: Camfils kontor i Sven Oftedals vei 10, Oslo.

Målet med seminaret er at driftsteknikere og serviceteknikere skal få kunnskap til å veilede sine kunder iht. gjeldende retningslinjer, samt foreslå løsninger og/eller analyser for videre undersøkelser/kartlegging.

Påmelding sendes pr. epost til CAMFIL OSLO

NB! Begrenset plass, så prinsippet «første mann til mølla…» gjelder!

program:

FROKOSTSEMINAR OM IAQ, 17. mars 2020

 

07:30 Oppmøte og servering av enkel frokost 
08:00 Nye retningslinjer fra WHO, v/Global IAQ Manager Anders Hedstrøm 
09:30 Pause 
09:45 Produkter og tjenester for kartlegging av Luftkvalitet og Inneklima, v/Nils Ledermann 
10:30 Presentasjon av diverse tekniske løsninger, v/Kai Aaserud 
11:00 Oppsummering, v/Jan-Erik Kleven