Ekpansjon
1972-82

Mot nye kyster

1972

Fra begynnelsen så Camfil tegn i tiden, og tenkte og handlet på en visjonær måte. Dette skyldtes det faktum at kvalitet, energieffektivitet og lang levetid var fokuset i filterutviklingen – noe som var helt nytt. Hver år etablerte Gösta Larson et nytt datterselskap fra 1972 til 1976, hvor selskapene ble bygget opp fra grunnen, og han startet i Danmark. Som et resultat av veksten kunne Camfil demonstrere kundefordeler med Camfils filtre som viste betydelig reduserte driftskostnader. En universell tankemåte som fortsatt er gyldig i dag!

1975

Den globale etterspørselen etter Hi-Flo posefiltre steg jevnt. Hovedproduksjonen av filtrene var fortsatt i Amerika, og de lange leveringstidene for det europeiske markedet var uakseptable for toppledelsen. Derfor ble det bygget et produksjonsanlegg for posefiltre i Trosa. Foruten raskere leveranser var det nå også mulig å håndtere rammestørrelse, posenummer, dybde og filterklasse individuelt.

1981

Flere og flere selskaper ønsket å bruke de energieffektive posefiltrene fra Camfil. Camfil åpnet derfor et produksjonsanlegg i Unterägeri, Sveits. Trosa, Reinfeld og Unterägeri var tre produksjonsanlegg som forsynte markedet med Absolute og posefilter.