Pionerer i ren luft
Hva er hemmeligheten vår?

DEDIKERT TIL SAKEN

Vi er stolte av at ingen andre luftfilterprodusenter kan vise til så gode resultater i bærekraftighet som vi kan. Camfil er den første til å se, gripe og sette fokus på betydningen for bærekraftig luftfiltrering – og vårt selskap vokser på en bærekraftig måte, hvert år. Hva er hemmeligheten?

  • For å sette fokus på bærekraft og bli verdens ledende bærekraftige luftfilteringsselskap, lanserte vi et internt program i 2009 – CamfilCairing – og publiserte vår første, egeninitierte Bærekraftrapport.
  • Vi er den første filterprodusenten som introduserer software som beregner LCC (livssykluskostnader) som gjør det mulig å optimalisere varme-, ventilasjons- og klimaanlegg (HVAC) til bygninger.
  • Vi er aktivt involvert i standardiseringen av luftfilter, og vi introduserte energiklassifisering for våre filter før Eurovent Certitas energiklassifiseringssystem ble vedtatt.
  • Konsernet Camfil viser stabil vekst hvert år. Vi tar vårt samfunnsansvar alvorlig ved å sørge for optimale arbeidsforhold for våre medarbeidere, støttet av en sterk personaladministrasjon (HR) og lokale medarbeiderprogrammer. Vår globale arbeidsstyrke hjelper oss til stadig å øke årlig omsetning og inntjening, slik at vi kan bidra til økonomisk vekst globalt.
  • Vi jobber aktivt med vår misjon: «Ren luft, en menneskerett».  Vi gjør fremskritt hele tiden, og vårt engasjement vil aldri forsvinne.