Valg av filtermedia
Et valg viktigere enn du tror!

Hvordan velge filtermedia?

Publisert tirsdag 23. august 2022

For best mulig beskyttelse av mennesker, miljø, produkter og prosesser, trenger du et effektivt støvoppsamlingssystem, med riktig media. Denne e-boken skisserer fem faktorer du bør ta i betraktning om støv og prosess når du skal bestemme riktig filtermedia.