iso 29461-1:2021
Effektivitetsstandard for Luftinntaksfilter til Gassturbiner

ISO 29461-1 standard til turbomaskineri

ISO 29461-1 er den nyeste internasjonale teststandarden for rapportering av effektivitet og støvholdingskapasitet for hele utvalget av luftinntaksfilter for gassturbiner, kompressorer og andre turbomaskineriapplikasjoner.

ISO 29461-1 presenterer en enhetlig metode for testing av filter som gjør det mulig for turbomaskinerioperatører å lettere sammenligne og velge luftinntaksfilter.

HVORFOR EN SPESIFIK STANDARD FOR GASSTURBINER?

Gassturbiner og annet turbomaskineri er sensitivt utstyr som krever beskyttelse mot skadelige partikler som kan redusere levetid og ytelse. Luftinntaksfilter er den mest kostnadseffektive måten å beskytte eiendelene dine på, da de kan hindre forurensninger i å nå turbomaskineriet.

Operatører bruker for tiden filter med et stor variasjon av evne til å fange opp partiklene, fra grove forfilter til ultrafine sluttfilter designet for å holde motorene rene og effektive. Det er for tiden flere standarder som brukes i bransjen for å hjelpe med å velge filter; og mest utbredt er EN779, ASHRAE 52.2 og ISO 16890 for lavere effektivitetsfilter - og ISO 29463/EN1822 for filter med høyere effektivitet. ISO 29461-1 er designet for å erstatte disse fire standardene og er som sådan den første filterklassifiseringen som kan brukes på hele filterspekteret i en enhetlig standard som er mer relevant for hva som kreves i «den virkelige verden».

ISO 29461-1 STANDARDEN TILBYR:

1: Alle eksisterende standarder er utviklet for andre bransjer, noe som medfører en del kompromisser når de skal brukes med henblikk på gassturbiner. Navigering i standardene var også forvirrende siden det ikke var noen klar sammenheng mellom dem. Den nye ISO 29461-1 fjerner forvirringen med en enkelt standard som er spesialdesignet for gassturbinapplikasjoner med ett klassifiseringssystem.

2: Den viser effektiviteten til filter ved å måle deres mekaniske effektivitet, som ikke påvirkes av en elektrostatisk ladning. Elektrostatisk ladet effektivitet har liten relevans for gassturbiner og andre turbomaskineri, da ladningen forsvinner i løpet av kort tid i forhold til filterets levetid.

3: For å bedre sammenligne filterlevetid krever ISO 29461-1 nå en standardisert støvbelastningsprosedyre for alle filter. Dette er den første standarden for støvbelastning for (H)EPA-filter for sammenligning gjennom filterets levetid.

ISO 29461-1 KLASSIFISERINGSSYSTEM

ISO 29461-1:2021 klassifikasjonssystem vist i tabellen kategoriserer filter i grupper og klasser ved hjelp av testprotokoller fra ISO 16890 og ISO 29463:

  • Klasser T1 - T4 er testet i henhold til ISO 16890 med stoppeevne målt ved første 100g støvbelastning
  • Klasse T5 er testet i henhold til ISO 16890.
  • Klasser T6 - T9 er testet i henhold til ISO 16890 der kun minimum effektivitet vurderes
  • Klasser T10 – T13 er testet i henhold til ISO 29463.
Class Group MPPS efficiency ePM1, min ePM2,5, min ePM10 Initial gravimetric arrestance A100 
ISO T1 Coarse
 
    20% < A100 < 50% 
ISO T2         ≥ 50 % 
ISO T3         ≥ 70 %  
ISO T4         ≥ 85 % 
ISO T5 ePM10       ≥ 50 %   
ISO T6 ePM2,5      ≥ 50 %     
ISO T7   ePM1    ≥ 50 %      
ISO T8    ≥ 70 %       
ISO T9    ≥ 85 %       
ISO T10  EPA ≥ 85 %         
ISO T11 ≥ 95 %         
ISO T12 ≥ 99,5 %        
ISO T13  HEPA ≥ 99,95 %        

CAMFIL FILTER

Tabellen viser ISO 29461-1 rating for Camfil filterkategorier.
Filter Categories ISO 29461-1
Bag T4 - T9
Panel  T2 - T6
Compact  T7 - T13
Cartridge  T5 - T10, T12