Korrosjonskontroll

AirImage-COR

Korrosjonsovervåkning i sanntid

Korrosjon oppdages vanligvis ikke før det er for sent, noe som kan føre til skader som kunne vært unngått. Camfils korrosjonsmonitor AirImage-COR måler umiddelbart korrosive gasser i luften for å indikere når luftfiltrene må skiftes, slik at følsomt elektronisk utstyr beskyttes og verdifulle eiendeler bevares.

Enkelt oppsett med The Progressive Web Application

Enkelt oppsett med
The Progressive Web
Application

The progressive web application (PWA) bruker moderne webteknologi for å levere en brukervennlig app-lignende opplevelse. PWA er enkel å installere og kan brukes både på stasjonære og mobile enheter for å konfigurere, administrere, oppdatere og analysere enheten og dens data.

De mest nøyaktige sensorene som er utviklet for korrosjonsovervåking i sanntid.

De mest nøyaktige sensorene som er utviklet for korrosjonsovervåking i sanntid

AirImage-COR måler og registrerer endringen over tid i den elektriske motstanden (electric resistance - ER) til et tynt metallspor på et isolerende substrat. Etter hvert som metallet korroderer, reduseres sporets tverrsnittsareal og motstanden øker. Økningen i motstand brukes til å beregne korrosjonshastigheten.

AirImage-COR måler tap av metalltykkelse, og teknikken gir derfor en direkte korrelasjon til korrosivitet. 

Den eneste korrosjonsmonitoren med berøringsskjerm

Med markedets mest brukervennlige luftkorrosivitetsmåler med LED-varsling kan du enkelt overvåke og sveipe mellom de tre ulike skjermbildene på den 5" store berøringsskjermen.

Langt unna,
men tilkoblet.

Langt unna - men tilkoblet.

AirImage-COR PWA er tilgjengelig på flere plattformer og enheter, inkludert stasjonære datamaskiner, nettbrett og mobile enheter. Den kan brukes med alle nettlesere og lastes ned på datamaskinen og smartenheter med et enkelt klikk.

Enkel installasjon og kommunikasjon

Strømkilde

USB-C

Tilkobling via kabel

Ethernet Ethernet
USB USB
Analog 4-20 mA Analog 4-20 mA
RS485 RS485

Trådløs tilkobling

Wi-Fi
Bluetooth
GPRS Compatibility with Mobile Devices

Hva kan korrosjon medføre?

Korrosjon er en naturlig prosess som oppstår når metaller reagerer med molekylære forurensninger i luften, noe som fører til en gradvis forringelse av metallets egenskaper. Korrosjon kan forårsake skader på maskiner, utstyr og til og med kulturminner, noe som kan føre til sikkerhetsrisikoer og kostbare reparasjoner. Korrosjon kan også svekke integriteten til metallkomponenter og redusere levetiden og effektiviteten.

Elektronisk utstyr er avgjørende for kontinuerlig drift av virksomheter. For å redusere korrosjonsrisikoen er det utviklet standarder som ANSI/ISA S71.04-2013 for å klassifisere korrosjonsnivåer i miljøer for å beskytte sensitivt utstyr og prosesser. Sanntidsovervåking av molekylære forurensninger kan bidra til å forhindre korrosjon og sikre 100 % oppetid og tilgjengelighet for elektrisk utstyr, samt beskytte følsomme gjenstander.

FAQ airimage-cor

AirImage-COR kan brukes i alle bransjer som har problemer med korrosjon. Disse miljøene omfatter, men er ikke begrenset til, kontrollrom i industriprosesser, datarom og kulturminner som gallerier og arkiver.

AirImage-COR måler korrosivitetsklassifiseringer (G1, G2, G3, GX) i henhold til ISA Standard 71.04-2013.

AirImage-COR bør plasseres i det rommet der luftsammensetningen er mest representativ. Enheten kan være frittstående eller veggmontert, avhengig av dette plasseringskravet.

Ja, det finnes flere tilkoblingsmuligheter for å koble AirImage-COR til ulike byggestyringssystemer (analog 4-20 mA, RS485, Ethernet, Wi-Fi).

AirImage-COR overvåker luftens korrosivitet, temperatur, relativ fuktighet og differensial- eller absolutt trykk. AirImage overvåker PM1, PM2,5, temperatur og relativ luftfuktighet.

Ja, prosedyren for utskifting av sensoren er beskrevet i brukerhåndboken..

Ved å måle korrosivitetsnivået i luften kan AirImage-COR bidra til å identifisere potensielle problemer før alvorlige skader oppstår, noe som forhindrer kostbare driftsstopp, uforutsett vedlikehold og bevaring av verdifulle gjenstander.

Ring din lokale Camfilkontakt eller ditt lokale Camfil-kontor: https://www.camfil.com/en/support-and-services/support/contact-locator