Megalam EnerGuard
Spesielt robust bygget - for å beskytte produksjonen og spare energi

Megalam EnerGuard

Megalam EnerGuard er Camfils nyeste HEPA/ULPA-panelfilter. Filteret er spesielt utviklet for kvalifisert renromsindustri, og er et resultat av mange års forskning og testing.

MAGIEN ER I MEDIET

Camfils Megalam EnerGuard benytter de beste funskjonene fra alle typer HEPA-medier. EnerGuard integrerer glassfiberets levetidsegenskaper med membranmediers lave energiforbruk for å sikre optimal ytelse.

ET UNIKT FILTERMEDIE, UTVIKLET ETTER MANGE ÅR MED FORSKNING OG UTVIKLING

Camfil’s EnerGuard medie er motstandsdyktig ved håndtering og drift, mens den fortsatt oppfyller effektivitetskrav for å kunne opprettholde ISO-renroms klassenivåer.

PASSER ALLE EKSISTERENDE KONFIGURASJONER

Kan uten videre settes inn i eksisterende filterkonfigurasjoner uten at det kreves endringer at andre filterkomponenter eller materialer, installasjons- eller test- og valideringsprosesser, HVAC- og filterutstyr.

HVA GJØR ENERGUARD TIL DET ENESTE VALGET?

ROBUST KONSTRUKSJON

Feilfrekvens ved installasjon er nærmest 0%

Filteret er robust, noe som minsker risikoen for produktsvikt og dyre driftsstopp merkbart. Filter som er beskyttet mot skader under transport, installasjon, håndtering og filterservice betyr besparelser for renrom.

Lang levetid

Levetiden er i samsvar med glassfiberfilter; 2 til 3 ganger levetiden til et membranmedium ved periodisk aerosolutfordring. 
Dybdefiltreringsmeda øker det effektive partikkelseparasjonsområdet for å kunne opprettholde et konstant lavt trykkfall, som forlenger perioden mellom filterskifte.

Energibesparelser

Besparelser fra 30% til 50% kontra tradisjonelle glassfiberfilter

Camfils nye EnerGuardfilter er spesielt designet og testet for å sikre lavest mulig energiforbruk.

BESKYTTER DRIFTEN

Sertifisert til Life Science (Livsvitenskap) og Mat- og drikkevareindustrien

Når du ser ProSafe-symbolet kan du være sikker på at filtermaterialer og tester oppfyller strenge krav til sikkerhet, sporbarhet og kontroll.

BESKYTTER DRIFTEN

Komplet sortiment av filterklasser som passer til alle typer drift.

Tilgengelig i H13, H14 og U15-filterklasser.

Spesifikke kvaliteter utviklet til individuelle krav fra Life Science (livsvitenskap) og mikroelektronikk-industrier.

Utvikling

Innovasjon er noe vi jobber med - hver dag

Utviklingen av Megalam EnerGuard har vært mulig ved at vi har tatt i bruk Camfils forskning- og utviklingsressurser over hele verden. Slik kan vi nå tilby våre kunder det aller nyeste innen HEPA-filtrering.

 

 

 
 
 

MEGALAM ENERGUARD TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO)

ENERGUARD: HOLDBARHET, HÅNDTERING, TILGJENGELIGHET. FOR ENDA SIKRERE DRIFT

Beskytt prosesser, produkter, lønnsomhet - og mennesker mot utilsiktet skade på filter. Megalam EnerGuard-filter tilbyr eksepsjonell robusthet ved å redusere risikoen for luftbåren partikkellekkasje fra sprekker, punktering og rifter i filtermediet, noe som er vanlig ved feilhåndtering under installasjon og validering.

Vanligvis byttes 3% til 20% av filter i glassfibermedia under installasjonen på grunn av feilhåndtering. Megalam EnerGuard eliminerer ikke bare kostnadene for utskiftning og reduserer behovet for reservedeler, men viktigst av alt reduserer driftsstans i renerom mens du venter på reinstallering og revalidering.

Hvor store besparelser kan Megalam EnerGuard gi?

Hvilken type HEPA-filter bruker du
*** Velg ***
*** Sett inn antall ***
Hva er gjennomsnitlig kostnad for ditt
*** Sett inn kostnad ***
 
 
 
 

MEGALAM ENERGUARD  KONTRA  ALTERNATIVENE

TCO I ET BREDT PERSPEKTIV

Når man snakker om filterets TCO (Total Cost of Ownership), så mener vi at du ikke kun skal se på filter- og utskiftningskostnadene - men også energkostnadene, samt tilhørende kostnader forbundet med arbeidskraft og avfallshåndtering. Megalam EnerGuard tilbyr laveste TCO av alle HEPA-panelfilter på markedet. 

TCO-BESPARELSER OPP TIL 40%

TCO refererer til Total Cost of Ownership - totalkostnadene som er knyttet til ditt filter i løpet av en bestemt levetid. TCO tar ikke bare med filterkostnader, men inkluderer: kostnader ved filterskifte, energikostnader, arbeidskostnader og kostnader i forbindelse med avfall. Megalam EnerGuard kan oppnå 30% besparelser i forhold til glassfiber, og 40% i forhold til membranmedier.

 
 
 

PROSAFE BETYR SIKKERHET I PROSESSENE

Mer enn noen gang står renromsindustrien ovenfor tøffe krav når det gjelder å oppnå ren luft, så det gjelder å være nøye når man skal velge luftfilter. Filteret skal beskytte produktene mot partikkelforurensning og forhindre at uønskede materialer blandes i prosessen.

Når du ser ProSafe-symbolet, vet du at filteret er produsert med kvalifiserte materialer som tilbyr maksimal prosessikkerhet og full sporbarhet og kontroll av materiellet.

 • Designet for høy sikkerhet i prosesser
 • Hvert eneste filter er skannet og lekkasjetestet på fabrikken
 • Testet for matvarekontakt ihht EC1935/2004
 • ISO 846 godkjent (mikrobiell inertitet).
 • VDI6022-godkjent til fukt- og korrosjonsbestandighet i hygieniske HVAC-applikasjoner
 • Kjemisk inertitet overfor alle vanlige rengjøringsmidler
 • Formaldehyd, ftalat og bisfenol A (BPA) -frie materialer
 
 
 

Utvikling av EnerGuard

globe

GLOBALT F&U-NETTVERK

Innovasjon er noe vi streber etter hver dag. Våre seks 
FoU-sentre over hele verden gjør det mulig for oss å
kunne jobbe døgnet rundt for å utvikle den nyeste filtrerings-
teknologien. Utviklingen av Megalam EnerGuard tatt i bruk Camfils 
FoU-
kapasitet over hele verden, slik at vi nå kan tilby våre kunder 
det aller
nyeste innen HEPA-filtrering.

Icon test check

MATRISE VISER FILTERETS LEVETID

Camfil har laget et nytt matriseskjema som viser HEPA-filterets levetid, og som også 
viser den mest vitenskapelig avanserte HEPA-filteranalyse i verden. Camfil kan 
kontrollere luftmengde, partikkelkontamineringskonsentrasjon, temperatur, 
fuktighet, scanningstest og filterbelastningssimuleringer - samt de fleste variabler
 som påvirker levetiden til et filter.

Oppkjøp og Oppgraderinger

I flere tiår har Camfil hatt en ledende markedsposisjon gjennom vitenskap og applikasjonsanalyse. I tillegg til matriseskjemaet, se ovenfor, har Camfil styrket sin ledende posisjon gjennom oppkjøp og oppgraderinger.

 • Apparat for lasting med faste partikler og aerosololje:  
  akselererer lasting av filtermedieprøver
 • Filterutladningskammer: 
  analyserer effektiviteten til feltermedieprøver
 • Laser-aerosolspektrometer: 
  kjennetegner aerosol og partikkelforurensning
 • Automatiske filtertester: 
  bestemmer filtereffektiviteten og de mest gjennomtrengende partikkelstørrelsene
 • Skanningselektronmikroskop (SEM): 
  undrsøker materialer ned til nanometerstørrelser
 • Gasskromatograf: 
  massespektrometer med termisk desorpsjon og headspace kapasitet. Analyserer materialer for gassegenskaper 
Created fredag 13. september 2019