ISO 16890
Dette bør du vite om den nye standarden for klassifisering av luftfilter

forskjellen på ns-en 779 og iso 16890

Som filterleverandør får vi mange forskjellige spørsmål rundt ny filterstandard ISO 16890, samt ny oppdatert standard for innendørs luftkvalitet (IAQ) EN 16798 (tidligere EN 13779). Vi forstår at driftsteknikere, serviceteknikere, innkjøpere, brukere og andre som arbeider med luftfilter kan bil litt forvirret. Det er mange forskjellige begreper og fremstillinger å forholde seg til. Vi vil derfor forsøke å klargjøre og forenkle dette, slik at dette blir lettere å forstå.