Content page with left menu Sweden

CamAnalyze - filter test

Fyll inn navn her hvis brukeren er en annen enn den som bestiller

På hvilken adresse er filteret installert?

Hvilken adresse skal vi sende prøvemateriellet? Fylles ut hvis leveringsadressen er en annen enn eiendomsadressen.

Navn på Camfilfilter som skal analyseres

Skriv inn navn, filterklasse og størrelse for hver filterprøve. Du finner all informasjon på filteretiketten. Eks. XLT7 HFGX 592/490 / 520-10-25

Velg språk:

Hvis du ikke velger språk kommer rapporten på engelsk.

Rapportformat

Avhengig av formålet med testen, anbefaler vi å velge en PDF for presentasjon for et mer vitenskapelig format, systemdokumenthåndtering og lagring. Velg PowerPoint for å presentere resultatet for en kunde. Rapporten presenteres da på en enklere måte med tydelige grafer. Hvis det ikke er angitt noe valg, sendes rapporten som PDF.