แผ่นกรองอากาศสำหรับกังหันก๊าซ
Hydrophobicity & Drainage Capabilities - Part 1

Part 1: แผ่นกรองอากาศของคุณพร้อมสำหรับพายุใหญ่ในครั้งต่อไปรึยัง ?

ในช่วงที่มีพายุฝนตกหนักตัวกรองจะมีปริมาณน้ำมาก ประสิทธิภาพตัวกรองและแรงดันอาจได้รับผลกระทบหากการระบายน้ำของตัวกรองไม่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม.

การทดสอบประสิทธิภาพมาตรฐานการกรองแม้ว่าการอ้างอิงที่ถูกต้องจะดำเนินการภายใต้สภาวะแห้ง ความสามารถในการระบายน้ำที่ไม่ดีจะทำใ้เกิดปัญหาอย่างมาก. เมื่อปริมาณของฝุ่นในแผ่นกรองเพิ่มขึ้น ความไวต่อฝนและความชื้นของแผ่นกรองก่อนเวลาอันควร อาจเกิดปัญหาเกลือและความเสี่ยงต่อการกัดกร่อน.

What are the important design considerations for water handling?

 • ที่กันฝนจะดูดซับน้ำบางส่วนออกก่อนถึงตัวกรอง.
 • การรวมตัวกรองจะเปลี่ยนหยดน้ำขนาดเล็กลงให้เป็นขนาดใหญ่ แผ่นกรองอากาศชั้นต้นที่ดีจะระบายละอองขนาดใหญ่ที่ด้านหน้าของตัวกรอง.
 • จากนั้นต้องใช้ตัวกรองขั้นสุดท้ายเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำเพื่อให้แรงดันตกต่ำ.

(see the table below).

Signs that an upgrade is required:

During an outage, if you see salt crystals or brown water carry-over after your final filter, your final filter hydrophobicity is probably insufficient for your system water handling requirements. This will cause fouling or corrosion, and the consequences are reduced power output and increased heat rate.


Check out Part 2 of this newsletter to discover how to specify a filter’s construction for water drainage capabilities.

Hydrophobicity and Water, Typical Tests

Existing Test Tests Results Limitations
Weather Hoods Hoods
 • N/A
 • N/A

Droplet Separator

 • EN13030:2001
Louvres
 • Determines the effectiveness for removal of simulated rain, as well as pressure loss.
 • Louvre effectiveness as a function of core velocity of air flow.
 • Constant wind velocity and rain intensity
 • Water droplet size is controlled

Hydrophobicity Tests

 • EN20811/ISO 811
 • AATC 127
Media
 • Determines the filter media's resistance to water penetration.
 • Measure in inches of water. Should match the highest filter dP see in operation.
 • Does not consider dust load or filter construction such as drainage

Coalescer test

 • Water spay test
Pre-filer
 • Measures amount of water drained before and after the filter compared to what was sprayed.
 • The result is drainage capability.
 • Imprecise for very small measurements
 • Variation in dust will affect hydrophobicity

Humidity Test

Cycling humidity

Filter
 • Preloaded filters are cycled to 95% humidity to predict dP sensitivity in storm conditions.

Spray Test

High pressure salt test

Filter
 • Determines the filter's resistance to water and salt penetration as it is dust loaded.
 • Measures downstream bypass visually and in grams of water and salt.

Deluge Test

Long duration water spray

Filter
 • Determines the filter's resistance to water penetration.
 • No water should be found downstream as a result.
Created 1 มิถุนายน 2564