Kontrola molekulárnej kontaminácie
Vzduchové filtre proti škodlivým plynom a pachom

Kontrola molekulárnej kontaminácie

Kontrola molekulárnej kontaminácie (MCC) Camfil pôsobí globálne v Severnej Amerike, Európe, na Strednom východe a v Ázii. Divízia MCC dodáva riešenia molekulárnej filtrácie v priemyselných aplikáciách, čistých priestoroch a veľkých zariadeniach zaoberajúcich sa kvalitou vnútorného ovzdušia, ako sú letiská.

Určite ste už počuli o oxide siričitom, sírovodíku, oxide dusičitom, ozóne, petroleji, formaldehyde a amoniaku. No počuli ste o polyaromatických uhľovodíkoch, prchavých organických zlúčeninách (VOC), benzéne, izokyanátoch a siloxánoch? To je niekoľko príkladov chemikálií prítomných v plynnej forme v atmosfére či už vonku, alebo vo vnútri budov. Všetky si vyžadujú molekulárnu filtráciu na ochranu ľudí, procesov alebo strojov alebo jednoducho na odstránenie zápachu. V skutočnosti existuje v súčasnosti na svete viac ako 130 miliónov registrovaných chemikálií a náš zoznam referencií a aplikácií neustále rastie.

 

VŠESTRANNÉ, ROBUSTNÉ A EFEKTÍVNE PRODUKTY ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÉ A TESTOVANÉ

Produktový rad kontroly korózie zahŕňa kompletný rad filtrov, predajných nástrojov a služieb na mieste. Sme popredným výrobcom UL certifikovaných aktivovaných adsorbentov na báze oxidu hlinitého  (CamPure™) ako aj plastových modulov (CamCarb™), krytov pre filtre a adsorbenty (PSSA, VDB).

Za posledných 20 rokov sme priniesli revolúciu v kontrole molekulárnej kontaminácie v mikroelektronických zariadeniach predstavením produktu GigaPleat™, najčistejšieho produktu na trhu určeného pre aplikácie v čistých priestoroch, kde nie je možné tolerovať emisie častíc aktívneho uhlia a odplyňovanie. GigaPleat je dostupný so širokou škálou adsorpčných médií, ako sú iónomeničové živice alebo aktívne uhlie prispôsobených rôznym chemikáliám pozorovaným v mikroelektronických zariadeniach vrátane kyselín, zásad, kondenzátov, oxidantov, VOC, dopantov a žiaruvzdorných zlúčenín. 

Vysokovýkonné produkty sa najčastejšie používajú na oblasť splodín s radom produktov s tzv. hlbokým lôžkom (ProCarb) pre vysoké zaťaženie a/alebo veľmi vysoké požiadavky na účinnosť odstraňovania, ako aj na zachytávanie (ActiCarb). A nakoniec náš všestranný produktový rad obsahuje aj kombinované filtre pre vzduchotechnické jednotky s obmedzeným priestorom na kontrolu tuhých častíc aj plynných chemikálií v jednom filtračnom stupni (CityCarb).

Všetky tieto produkty sú špeciálne navrhnuté a testované na chemikálie relevantné pre každú aplikáciu. Naše jedinečné molekulárne testovacie súpravy podľa ISO 10121 pre plné veľkosti filtrov, ako aj výpočet životnosti a konštrukčný softvér svedčia o 55 rokoch našich skúseností v tejto oblasti.