Priemyselné čističky vzduchu

Priemyselné čističky vzduchu

Priemyselné čističky vzduchu Camfil Industrial Air Cleaners sú ideálnym riešením problémov s kvalitou vzduchu vo vašom zariadení. Pomocou certifikovanej HEPA a molekulárnej filtrácie odstraňujú čističky vzduchu Camfil nielen častice prachu, ale aj pachy a plyny.

V komerčných budovách, ako sú výrobné závody, nemocnice, sklady a potravinárske výrobné zariadenia, nie je možné vyriešiť problémy s kvalitou vzduchu čističkami vzduchu, ktoré boli vyvinuté pre domáce prostredie. Rad Camfil Air Cleaners bol špeciálne navrhnutý pre obchodné prostredia. Vďaka väčšej kapacite zachytávania prachu ako majú iné čističky vzduchu, zaručujeme výkon a životnosť produktu. Čističky vzduchu Camfil používajú filtre HEPA a jemné filtre, ktoré boli vyvinuté pre váš systém HVAC a spĺňajú všetky požadované normy. Čističky vzduchu Camfil sú navrhnuté tak, aby doplnili váš systém HVAC nielen na ochranu vašich ľudí, produktov a procesov, ale aj na zníženie spotreby energie.