Kancelárie

Kancelárie

Je vaše pracovisko bezpečné? Sú vaši zamestnanci zdraví? Vytvorte bezpečné, pohodlné a zdravé pracovné prostredie, aby ľudia mohli robiť efektívne svoju prácu a ľahšie dýchať.

Znečisťujúce látky vo vzduchu môžu v budove ovplyvniť zdravie ľudí. Vďaka vysoko kvalitným, energeticky úsporným vzduchovým filtrom a čističkám vzduchu môžete zlepšiť zdravie ľudí a systémy HVAC, a tým znížiť náklady na údržbu a čistenie budovy.

Čističky vzduchu od spoločnosti Camfil podporujú zdravie a úspory

Vysoko výkonné filtre a čističky vzduchu Camfil účinne bojujú s problémami spôsobenými najmenšími časticami a nepríjemnými zápachmi. Poskytujú nielen čistý vzduch, ale sú energeticky najúčinnejšie na trhu, znižujú spotrebu energie a uhlíkovú stopu, ktorá vedie k zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Výzvy pre súčasné moderné kancelárie

Mnoho kancelárií má v súčasnosti nedostatočnú cirkuláciu vzduchu. S nemožnosťou otvorenia okien. Niektoré kancelárie a komerčné priestory majú zastarané vetracie systémy, ktoré prenášajú znečistený vzduch z jednej časti kancelárie do druhej. Pri vstupe vonkajšieho vzduchu do vetracieho systému sa na ventilátoroch a vo vetracích šachtách zhromažďujú škodlivé látky a jemný prach. Okrem toho znečistené vzduchové filtre, ktoré neboli vymenené, udržiavajú znečistenie vzduchu tak vo vnútri, ako aj von. Kvalita vzduchu v miestnosti môže byť v skutočnosti oveľa horšia ako kvalita vzduchu vo vonkajšom priestore.

Vysoká kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch = Vysoká produktivita

Štúdie ukazujú, že dobrá kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch ma pozitívny vplyv na produktivitu ľudí. Sú viac ostražití. Vďaka lepšiemu toku kyslíka, vykazujú vyššie kognitívne správanie. Dokonca si môžu zabezpečiť lepšie všeobecné zdravie, čo sa premietne v menšom počte PN a vyššej pohode zamestnanca.

Ako môžete zlepšiť produktivitu zamestnancov a kvalitu vzduchu vo vnútorných priestoroch:

  • Vykonajte preventívne opatrenia - pravidelne kontrolujte vzduchotechniku a stav filtrov, aby ste zabránili šíreniu nečistôt.
  • Analyzujte kontrolné parametre, ako je prietok vzduchu, vlhkosť, teplota a koncentrácia oxidu uhličitého, aby ste určili či existuje problém s kvalitou vzduchu.
  • Na základe tejto analýzy vytvorte profil vnútorného ovzdušia, ktorý obsahuje potenciálne zdroje znečistenia vzduchu a stratégiu riadenia ovzdušia vo vnútorných priestoroch.
  • Zaistite, aby boli nečistoty z budovy vhodným vetraním odstránené.
  • Na čistenie vzduchu od nečistôt použite filtračné systémy.
  • Modernizujte svoj ventilačný systém HVAC vždy, keď renovujete budovu.
 

Latest articles

Understand the Challenges in the indoor environment when the outdoor temperature changes

Created piatok 7. januára 2022

In cold winter months, our energy and heat needs increase as the temperature drops outside. The sudden temperature change can lead to a sharp increase in pollution levels in the outdoor air. In addition, the cold itself means that we spend even more time indoors, which brings us closer to each other. Many don't understand how it affects us and our indoor environment.

Commercial and Public buildings Air quality Air cleaners and air purifiers

Indian Oil Institute of Petroleum Management IS USING CUSTOM RANGE OF CAMFIL PRODUCTS TO COMBAT THE POOR INDOOR AIR QUALITY

Created pondelok 12. apríla 2021

Indian Oil Corporation Training Institute IiPM is using custom range of Camfil products to combat the poor indoor air quality

Case Studies Commercial and Public buildings Air quality Air cleaners and air purifiers

Protecting employees from harmful pathogens and creating an ambient workplace environment using air purifiers

Created pondelok 22. februára 2021

Protecting employees from harmful pathogens and creating an ambient workplace environment using air purifiers

Commercial and Public buildings Air quality Air cleaners and air purifiers Virus Contamination Control

Air quality recommendations for office spaces

Created pondelok 22. februára 2021

Air quality in your office is important to protecting the health of your employees. Poor air quality can lead to an increased transmission of viruses between employees which can lead to lower productivity and increased sick days in your office

Commercial and Public buildings Air quality Air cleaners and air purifiers Virus Contamination Control

Government CamCleaner for Mold Odor USA

Created štvrtok 18. februára 2021

Government CamCleaner for Mold Odor USA

Case Studies Air cleaners and air purifiers

Reducing the risk of infection through virus by combating the air pathogens 

Created utorok 25. februára 2020

Combating the virus in the air. Maintaining a good level of hygiene and covering the mouth with a mask are good ways to stay protected but is this enough? Maintaining a hygienic and sanitary environment along with protection from those infected are vital as the virus thrives in contaminated conditions.

Life science and healthcare Air quality Virus Contamination Control

Cofely UK

Created streda 23. januára 2019

Case Study: Clean Air For Cofely United Kingdom. Cofely, a GDF Suez company, is one of the leading experts in energy, technology and facilities management services with business outsourcing. Camfil provides City air purifiers to improve IAQ.

Case Studies

Camfil City M for Offices

Created streda 23. januára 2019

City M, equipped with particulate and molecular filters, delivers a healthier indoor environment by removing dust, contaminants and harmful particles in department stores, offices, schools, hospitals and homes.

Commercial and Public buildings Air quality Air cleaners and air purifiers

What is sick building syndrome and why should you care?

Created streda 23. januára 2019

The reason understanding SBS is important is a majority of adults spend a minimum of eight hours a day inside an office or work building, and most are indoor for about 90 percent of the time they are awake.

Commercial and Public buildings Air quality

How good is the air quality in your office?

Created streda 23. januára 2019

It's important for us to understand how the air we breathe can affect our long-term health. That's especially true when it comes to office air quality, since most adults spend at least eight hours in these enclosed areas.

Commercial and Public buildings Air quality