Kancelárie

Kancelárie

Je vaše pracovisko bezpečné? Sú vaši zamestnanci zdraví? Vytvorte bezpečné, pohodlné a zdravé pracovné prostredie, aby ľudia mohli robiť efektívne svoju prácu a ľahšie dýchať.

Znečisťujúce látky vo vzduchu môžu v budove ovplyvniť zdravie ľudí. Vďaka vysoko kvalitným, energeticky úsporným vzduchovým filtrom a čističkám vzduchu môžete zlepšiť zdravie ľudí a systémy HVAC, a tým znížiť náklady na údržbu a čistenie budovy.

Čističky vzduchu od spoločnosti Camfil podporujú zdravie a úspory

Vysoko výkonné filtre a čističky vzduchu Camfil účinne bojujú s problémami spôsobenými najmenšími časticami a nepríjemnými zápachmi. Poskytujú nielen čistý vzduch, ale sú energeticky najúčinnejšie na trhu, znižujú spotrebu energie a uhlíkovú stopu, ktorá vedie k zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Výzvy pre súčasné moderné kancelárie

Mnoho kancelárií má v súčasnosti nedostatočnú cirkuláciu vzduchu. S nemožnosťou otvorenia okien. Niektoré kancelárie a komerčné priestory majú zastarané vetracie systémy, ktoré prenášajú znečistený vzduch z jednej časti kancelárie do druhej. Pri vstupe vonkajšieho vzduchu do vetracieho systému sa na ventilátoroch a vo vetracích šachtách zhromažďujú škodlivé látky a jemný prach. Okrem toho znečistené vzduchové filtre, ktoré neboli vymenené, udržiavajú znečistenie vzduchu tak vo vnútri, ako aj von. Kvalita vzduchu v miestnosti môže byť v skutočnosti oveľa horšia ako kvalita vzduchu vo vonkajšom priestore.

Vysoká kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch = Vysoká produktivita

Štúdie ukazujú, že dobrá kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch ma pozitívny vplyv na produktivitu ľudí. Sú viac ostražití. Vďaka lepšiemu toku kyslíka, vykazujú vyššie kognitívne správanie. Dokonca si môžu zabezpečiť lepšie všeobecné zdravie, čo sa premietne v menšom počte PN a vyššej pohode zamestnanca.

Ako môžete zlepšiť produktivitu zamestnancov a kvalitu vzduchu vo vnútorných priestoroch:

  • Vykonajte preventívne opatrenia - pravidelne kontrolujte vzduchotechniku a stav filtrov, aby ste zabránili šíreniu nečistôt.
  • Analyzujte kontrolné parametre, ako je prietok vzduchu, vlhkosť, teplota a koncentrácia oxidu uhličitého, aby ste určili či existuje problém s kvalitou vzduchu.
  • Na základe tejto analýzy vytvorte profil vnútorného ovzdušia, ktorý obsahuje potenciálne zdroje znečistenia vzduchu a stratégiu riadenia ovzdušia vo vnútorných priestoroch.
  • Zaistite, aby boli nečistoty z budovy vhodným vetraním odstránené.
  • Na čistenie vzduchu od nečistôt použite filtračné systémy.
  • Modernizujte svoj ventilačný systém HVAC vždy, keď renovujete budovu.