Energetické systémy

Energetické systémy

Filtrácia vzduchu zohráva rozhodujúcu úlohu v mnohých aplikáciách na výrobu energie, ako je veterná, termálna, jadrová energia alebo bioplyn. Vzduchové filtre sú rozhodujúce pre bezpečnosť a efektívnosť procesu.

Na veľmi konkurenčných a regulovaných trhoch môžu byť inovatívne riešenia filtrácie vzduchu konkurenčnou výhodou, pretože majú veľký vplyv na ziskovosť prevádzky. Porozumenie miestnym podmienkam môže optimalizovať systémy prívodu vzduchu tak, aby spĺňali vaše požiadavky na prevádzku a údržbu, zvyšovali vnútorné časti služieb a výkon.


Oblasti